slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Lars Arnesen Kovestad/Dagslett
(1700 - 1769)

Lars Arnesen ble født 1700 på gården Kovestad, Lier, Buskerud. Han døde 1769 på gården Dagslett, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Arne Gulbrandsen Stokke/Kovestad og Kirsti Sivertsdatter. Lars giftet seg første gang med en ukjent kvinne og bodde da i Skoger, Buskerud.


Lars giftet seg andre gang den 1 Jan. 1732 i Røyken kirke med
Dorthe Tollefsdatter Skryset. Lars bodde da i Skoger.

Lars ble døpt den 20 Mai 1700 i Frogner kirke i Lier.

Ved skifte etter svigerfaren Tollef Evensen Skryset var Lars sadelmaker og bodde på plassen Tørkop i grevskapet Jarlsberg. (Nesbygda, Strømm, Vestfold). Han og kona flyttet senere til broren på Dagslett i Røyken.


Lars ble gravlagt den 15 Mai 1769 i Røyken kirke.

Skifte etter Lars ble holdt den 7 Des. 1769. Arvingene var kona Dorthe og "Fuldbroderen" Friderich Arnesens barn Hans, Jørgen og Anthoni Friderichssønner, samt søsteren Randi Arnesdatter barnebarn Anne Johannesdatter.


Mer info kommer....... 1)

1) SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1672-1701, s. 170.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 181.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 183.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0005: Skifteprotokoll, 1760-1774, s. 541b-542a.