slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Aslak Amundsen Gilhus/Kjekstad (1665 - 1756)

Aslak Amundsen ble født den 11 Juli 1665 på gården Gilhus, Lier, Buskerud. Han døde 5 Apr. 1756 på gården Kjekstad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Amund Eriksen Gilhus og Gunhild Aslaksdatter. Aslak Amundsen Gilhus giftet seg den 6 Jan. 1691 i Frogner kirke i Lier med Maren Andersdatter Sørum. De hadde barna:


1. Anders Aslaksen Brøholt, f. ca. 1692, d. 1759, g.m. 22 Okt. 1722, Mari Christophersdatter Brøholt.

2. Magdalena Aslaksdatter, f. ca. 1694, d. 1765 Bragernes, Drammen, Buskerud, gravl. 24 Des. 1765, Bragernes kirke, Drammen, g.m.1. 2 Juli 1716 i Røyken kirke med Hans Paulsen Røer fra Nesodden, sønn av Paul Hansen Røer og Ambjør Stensdatter Horn, g.m.2. 4 Apr. 1743 i Bragernes kirke med Peter Petersen Berg. Skifte etter Hans Paulsen Røer 29 Nov. 1742. Skifte etter Peter Petersen Berg 4 Feb. 1748.


3. Gunnild Aslaksdatter, g.m. 17 Mars 1717 i Røyken kirke med lensmann i Kråkstad Michel Christiansen Brochmann, sønn av lensmann Christian Jørgensen Brochmann og Maren Knudsdatter. De var bl. a. bosatt på gården Hallangen i Frogn. (Se forøvrig H. J. Huitfeldt-Kaas. Familien Brochmann i Norge. Kbh. 1895.)

4. Jørgen Aslaksen Kjekstad, f. ca. 1702, d. 1771 i Drammen, Buskerud, og gravlagt den 6 Sep. 1771 i Bragernes kirke, Drammen, g.m.1. 4 Apr. 1725, Randi Larsdatter, g.m.2. 7 Juli 1729, Kierstine Jensdatter Gram, g.m.3. enken Maren Eliasdatter.

5. Amund Aslaksen Kjekstad, f. ca. 1703, d. 1739 Lersbryggen i Sande. , g.m. Helle Jørgensdatter Øvre Selvik.

6. Anna Aslaksdatter, f. ca. 1703, d. 1773, Skoklefald, Nesodden, Akershus, gravl. 22 Sep. 1773, Nesodden kirke, g.m. 29 Juni 1724 i Røyken kirke med Svend Kristensen Røer. Skifte etter Anna 4 Okt. 1773.

7. Frantz Aslaksen Kjekstad, f. 1705, Kjekstad, Røyken, Buskerud, dpt. 28 Juni 1705 i Røyken kirke, gravl. 4 Mars 1795, g.m. 12 Mars 1730, enken Margrethe Cathrine Munch i Bragernes kirke, Drammen.

8. Maren Aslaksdatter, f. 1707, Kjekstad, Røyken, Buskerud, dpt. 13 Jan. 1707 i Røyken kirke, d. 1743. Bragernes, Drammen, Buskerud, gravl. 19 Mars 1743 i Bragernes kirke, g.m. 10 Des. 1729, Knud Fingelsen Bølle i Røyken kirke. Skifte 16 Mars 1743.

9. Christopher Aslaksen Kjekstad, f. 1709, Kjekstad, Røyken, Buskerud, dpt. 7 Juli 1709 i Røyken kirke, d. 1732 på Kjekstad, gravl. 23 Mai 1732 i Røyken kirke.

10. Kirstina Aslaksdatter, f. 1712, Kjekstad, Røyken, Buskerud, dpt. 5 Mai 1712 i Røyken kirke, d. 30. Apr. 1787, Gilhus, Lier, Buskerud, gravl. 8 Mai 1787 i Frogner kirke, Lier, g.m.1. Aslak Eriksen, sønn av Erik Amundsen Gilhus og Anneken Eriksdatter, g.m.2. 19 Jan. 1738 på gården Gilhus, Lier, med kapelan Hans Grønbech.


På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Amund Gilhus et skjøtebrev på 3 skippund salt med bygsel fra seg selv til sin sønn Aslak Amundsen. Datert Gilhus den 3 Mars 1688.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 ber Aslak almuen vitne om at Kjekstad har hatt en sag.

Aslak var lagrettemann og senere lensmann i Røyken.

Aslak holdt skifte mellom barna mens han levde den 18 Juni 1751 på gården Kjekstad.


Fra Røyken kirke:

" Stenplate innlagt i våpenhuset 1939. Øverst bladranker og krans i relieff. I kransen initialer JH . . samt tilføyd ved reparasjon TO. Nederst ranke. 2 sidestilte innskriftfelter, adskilt ved midtlinje. I venstre felt leses: «Her under hviler den velagte man Aslak Amundsen (fød paa?) Gillhus d. 11. juli 1665 og død paa gaarden Kiegstad i Røgen sogn anno 1756 d. 5te april.» I høyre felt leses: «Her under viler den dydelskende nu salige qvinde Maren Andersdatter fød paa Sørum i Lier d. 31 ogt. 1672 død d. 18 sept. 1724.» Langs kanten på begge sider innskriftbånd: «At døe er mig en baade phil. l. Christus er mit lif.» Platen er antagelig anskaffet i forbindelse med Maren Andersdatters død 17 24. L. 156 cm, br. 90 cm. "

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 547 - 549.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1756, side 164.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 1 (1672-1701), Kronologisk liste 1691, side 120.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.