slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


Christen Hansen Ammerud/Gui/Ski/Båtstø (ca. 1718
- 1787)

Christen Hansen ble født ca. 1718 muligens i Asker. Han døde i 1787 på plassen Båtstø under gården Hov, Røyken, Buskerud. Christen giftet seg den 1 Nov. 1751 i Røyken kirke med Else Nilsdatter Ammerud. De hadde iallefall barna:


1. Hans Christensen, dpt. 11 Juni 1752, Mortensrud, gravl. 7 Juli 1786, g.m. 24 Aug. 1781, Christiana Christensdatter. (Ifølge skiftene nedenfor). De hadde flere barn og bodde bl.a. på Landfalløya.
2. Christine Christensdatter, dpt. 13 Jan. 1754, Ammerud, g.m. 9 Mars 1786, Hans Christensen Myhre (i Drøbak i 1787).
3. Erik Christensen, dpt. 25 Jan. 1756, Ammerud,
4. Kari Christensdatter, dpt. 21 Mai 1758, Ammerud, gravl. 2 Juli 1780, Ammerud. Foreldrene bodde i Asker ved dåpen, men hun ble døpt i Røyken.
5. Hans Christensen, dpt. 1 Apr. 1761, Store Gui, d. 14 Juli 1768, Guieie.
6. Aledt Christensdatter, f. 14 Des. 1763, Vettreeie, gravl. 5 Sep. 1784, Skieiet.
7. Live Christensdatter, f. 15 Mai 1767, Lille Gui,
8. Anne Christensdatter, f. 3 Okt. 1770, Lille Gui, gravl. 21 Juni 1773, Guieie.

Ved vielsen nevnes Christen som soldat fra Asker.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyser Even Madsen Fritz sitt salg av et stykke jord kalt Skiplassen (Skibråten) under Nordre Ski til Christen Hansen Ammerud for 200 riksdaler. (Even hadde kjøpt Nordre Ski den 21 Mai 1777).


Skifte etter kona Else ble holdt den 1 Sep. 1786. Arvinger var ektemannen, sønnen Hans som var død og etterlatt seg barn, Sønnen Erik som var i Skien sammen med faderen, datteren Christine som var i tjeneste på Torsrud, og datteren Live Christensdatter som var tilstede. Boet eide Skipladsen (Skibråten).

På sommertinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyser Even Madsen Fritz og Christen Hansen som begge eier i halve gården Ski (Nordre Ski) deres salg av deres parter av gården til Evens broderdatter Karine Hansdatter Fritz som tok gården tilbake på odel. Even eide i selve gården og Christen eide husmannsplassen (Skibråten). Even fikk 537 riksdaler og Christen 150 riksdaler. Datert Ski 31 Mars 1787.


Christen ble gravlagt den 25 Nov. 1787 i Røyken kirke.

Skifte etter Christen Hansen ble holdt den 5 Des. 1787 på plassen Båtstø under gården Hov. Her nevnes eldste sønn Hans Christensen som var død og hadde vært gift med Christiana Christensdatter. De hadde flere barn, sønnen Erik Christensen som var nærværende. Erik bodde på Båtstø og datteren Live Christensdatter som var syk. Det nevnes også at huset Christen bodde i inneholdt en farlig og smittsom sykdom.


Mer info. kommer ...... 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 151.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 582-583.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0006: Skifteprotokoll, 1773-1789, s. 606b-607a.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0006: Skifteprotokoll, 1773-1789, s. 695b-696a.