slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Clemmet Hansen Garder/Flateby/Åros/Grønsand
(ca. 1726 - 1812)

Clemmet Hansen ble født ca. 1726 på gården Garder, Frogn, Akershus. Han døde 1812 på gården Grønsand, Hurum, Buskerud. Han var sønn av Hans Clemetsen Garder/Møkkerud og Anne Haagensdatter Eldor. Clemet giftet seg den 15 Juni 1757 i Nesodden kirke med Anne Iversdatter Sørby. De hadde barna:

1. Anne Clemmetsdatter, dpt. 15 Mai 1758, d. 19 Mai 1835, g.m. 20 Juni 1787, Syver Gundersen Verpen i Hurum.
2. Mari Clemetsdatter, dpt. 15 Feb. 1761, gravl. 12 Des 1793.
3. Martha Clemetsdatter, dpt. 25 Sep. 1763, gravl. 1 Jan. 1767.
4. Hans Clemetsen, dpt. 6 Juli 1766, gravl. 6 Jan. 1767.
5. Hans Clemetsen, dpt. 29 Nov. 1767, gravl. 10 Okt. 1773.
6. Iver Clemetsen, dpt. 17 Mars 1771, d. 16 Juni 1868, g.m. 20 Jan. 1810, Gunnild Olsdatter Liltvedt.
7. Sven Clemetsen, dpt. 13 Mars 1774, d. 26 Mars 1850, g.m. 17 Sep, 1822, enken Kari Eriksdatter Slottet.
8. Hans Clemetsen, dpt. 20 Apr. 1777, d. 11 Jan. 1853, g.m. 14 Des. 1825, Margitte Thoresdatter Ekern.
9. Andrene Clemetsdatter, dpt. 2 Apr. 1780, gravl. 4 Mai 1780.

Barn nr. 1 - 7 er døpt i Røyken. Disse barna ble født på Lille Åros (Vestre Åros) i Røyken, sønnen Hans og datteren Andrine er født på gården Grønsand i Hurum.

Det antatte fødselsåret er fra begravelsen. Ved skifte etter moren er det antatte fødselsåret 1728 og han var da i tjeneste på gården Flateby på Nesodden.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1755 (Nr. 10 på høyre side) tinglystes Rector Herslebs bygselbrev til Clemmet Hansen på gården Lille Åros. Datert 6 Nov. 1755.

Clemmet Lille Åros nevnes første gang i kirkebøkene for Røyken som fadder f.o.m. 1756.

Ved hovedmanntallet 1765 nevnes to oppsittere på gården Vestre Åros (lille Åros) som var benificeret. Clemmet Hansen og hans hustru Anne Iversdatter samt Engebret Jonsen (skal være Larsen) og hans hustru Kari Jonsdatter. De bodde i Åroselven. Se nedenfor. Det bodde totalt 8 personer over 12 år på gården. Clemmets bror Haagen Hansen og hans hustru Anne Pedersdatter bodde hos ham.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 (Nr. 11) pantsetter Arne Pedersen sin eiede og påboende 1/4 av gården Follestad i Røyken som skylder 14 lispund salt med bygsel og 1 lispund salt uten bygsel til Røyken kirke til Klemet Hansen Aaraas for et lån på 300 riksdaler. Datert Follestad den 18 Sep. 1766.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1767 tinglyses Byfogden i Christiania Søren Hagerups salg av 1/2 skippund salt i gården Lille Åros til oppsitteren Clemmet Hansen som Søren Hagerup hadde kjøpt på auksjon den 2 Juni 1766. Datert Christiania 7 Aug. 1767.

På tinget i Hurum den 7 Jan. 1773 (nr. 13) nevnes det at det hadde vært auksjon over gården Grønsand i Hurum som skylder 2 skippund 10 3/8 lispund salt og 2 høns til Ski kirke og at Clemmet Hansen Aaraas hadde det høyeste budet på 2010 riksdaler. Clemmet fikk skjøte og dette inkluderte foruten selve gården Grønsand også Grønsandengen samt Bjørneneset. Datert Berriggaard den 25 Sep. 1772. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 70). (Se også neste sak).

Samtidig låner Clemmet 1600 riksdaler av (sin svigerfar) kjøpmannen Sr. Iver Olsen Granerudstøen i Christiania (også kalt Iver Aarhuus i denne saken) med 5 % årlig rente. Samtidig pantsetter Clemmet gården Grønsand til Iver. Datert Christiania 28 Sep. 1772. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 71).

Ved folketellingen 1801 bor Clemmet på gården Grønsand i Hurum sammen med sin hustru og barna Iver, Svend og Hans.


Clemmet ble gravlagt den 22 Mai 1812 i Hurum kirke.


Mer info kommer.........
1)

1) Ås bygdebok I, side 333.
Frogn Bygdebok, side 459.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 8 (1810-1815), Døde og begravede 1812-1813, side 282-283.
Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 2 (1750-1768), Kronologisk liste 1757, side 20.
Folketelling 1801 for 0628P Hurum prestegjeld.