slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Eli Gulbrandsdatter Semmen/Skøien/Hyggen/Harestu/Brørby (1775 - )

Eli Gulbrandsdatter ble født 1775 på gården Nordre Semmen, Norderhov, Buskerud. Hun var datter av Gulbrand Christensen Hensrud og Marie Michelsdatter Semmen. Eli giftet seg den 31 Okt. 1793 i Jevnaker kirke med Halvor Jørgensen Liæker. De hadde iallefall barna:

1. Gulbrand Halvorsen, dpt. 23 Feb. 1794, Hyggen i Røyken
2. Jørgen Halvorsen, dpt. 25 Mai 1795, Harestu i Lunner
3. Ole Halvorsen, dpt. 5 Mars 1797, Harestu i Lunner
4. Mechel Halvorsen, dpt. 31 Mars 1799, Brørby i Jevnaker
5. Ragnild Halvorsdatter, dpt. 14 Mars 1802, gravl. 22 Mai 1803. (Brørbyeie i Jevnaker).


Sønnen Gulbrand er født på gården Mellom Hyggen i Røyken. De øvrige i Lunner og Jevnaker.


Eli (Elen) ble døpt den 23 Apr. 1775 i Norderhov kirke.

Skifte etter moren Marie Michelsdatter Semmen ble holdt den 30 Nov. 1779 på gården Semmen. Arvinger var ektemannen Gulbrand Christensen og barna Christen 24 år, Michel 8 år, Martha 22 år, Barbro 17 år og Eli 5 år.

Ved trolovelsen den 8 Juli 1793
står det: "Troloved paa gaarden Lieker: Unkarl Halvor Jørgensen Lieker med pigen Eli Gulbrandsd. Schøijen, som bragte Attest fra Norderhoug,...".

Halvor og Eli flyttet til Røyken i Buskerud.

På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyses Lars Gulbrandsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Halvor Jørgensen Hyggen. Datert Strøm 3 Apr. 1794.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Halvor Jørgensens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Abraham Knudsen. Datert Hyggen 14 Apr. 1794. (Abraham Knudsen var gift med Elis søster Barbro Gulbrandsdatter).

Halvor, Eli og sønnen Gulbrand flyttet til Lunner og så til Jevnaker.

Ved folketellingen
1801 bor Eli på gården Brørby i Jevnaker sammen med sin ektemann og barn.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1775-1789, s. 7.
SAH, Jevnaker prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1752-1799, s. 400-401.
SAKO, Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, H/Ha/L0020a: Skifteprotokoll, 1778-1786, s. 212b-213a.