slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Erland Thomassen Fossum (ca. 1700 - 1781)

Erland Thomassen ble født ca. 1700 på gården Fossum, Røyken, Buskerud. Han døde i 1781 på gården Fossum. Erland var sønn av Thomas Erlandsen Fossum og Gunild Pedersdatter. Erland giftet seg første gang den 28 Okt. 1725 i Røyken kirke med Margrethe Hansdatter Morberg. De hadde barna:

1. Thomas Erlandsen, dpt. 4 Aug. 1726, gravl. 22 Des. 1805, g.m. 15 Juni 1760, Kari Olsdatter Kastet, f. ca. 1725, gravl. 24 Aug. 1775.
2. Hans Erlandsen, dpt.
13 Mars 1729, gravl. 12 Mars 1730.
3. Kari Erlandsdatter, dpt.
18 Feb. 1731, gravl. 23 Mars 1731.
4. Hans Erlandsen, dpt. 23 Mars 1732, d. 1795, g.m.1. 1759, Martha Hansdatter Vear, g.m.2, 1788, enken Kirsti Jonsdatter Haug.
5. Jon Erlandsen, dpt.
29 Sep. 1735, gravl. 31 Aug. 1775, g.m. 26 Des. 1767, Berthe Hansdatter Nærsnes. Til Grodalen.
6. Mari Erlandsdatter, f. 9 Feb. 1739, gravl.
7 Apr. 1748 (børnekopper)
7. Halvor Erlandsen, dpt.
17 Des. 1741, d. 10 Apr. 1763. Soldat.
8. Dødfødt barn, gravl.
2 Okt. 1744.
9. Aase Erlandsdatter, dpt.
19 Feb. 1747, gravl. 22 Mai 1747.

Skifte etter Margrethe Hansdatter ble holdt den 27 Feb. 1762 på gården Fossum i Røyken.

Erland giftet seg andre gang den
25 Sep. 1762 i Røyken kirke med Mari Olsdatter fra Modum (f. ca. 1735 - gravl. 31 Aug. 1775). De hadde barna:

1. Ole Erlandsen, dpt. 5 Des. 1762, gravl. 15 Sep. 1765.
2. Margrethe
Erlandsdatter, dpt. 7 Okt. 1764, gravl. 30 Des. 1764.
3. Olina
Erlandsdatter, dpt. 10 Nov. 1765, gravl. 9 Feb. 1766.
4. Ingeborg
Erlandsdatter, dpt. 8 Feb. 1767,
5. Kari
Erlandsdatter, dpt. 15 Okt. 1769,
6. Halvor Erlandsen,
dpt. 9 Feb. 1772,
7. Malene
Erlandsdatter, dpt. 25 Juni 1775,

Erland kjøpte et kvernhus i Grodalsfossen som skylder 1 fjerding uten bygsel for 100 Rdl. av Halvor Iversen, "Corporal ved Captain Lettes Compagnie", som da bodde på Lille Åros. Halvor hadde kjøpt kvernhuset på Oslo hospitals auksjon i Oslo den 28 Mai 1736 der han hadde det høyeste budet og han fikk skjøte på Kvernhuset, datert Christiania den 4 Feb. 1738. Datert Lille åros
27 Apr. 1740 (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 294).

Samme året fikk Erland bygsle 10 lispund salt med bygsel i gården Fossum av soknepresten i Eiker. Erland hadde tidligere bygslet samme part den 18 Aug. 1730, men frasagt seg dette den 1 Mai 1734 og samme dato overtok Korporal Halvor Iversen bygselen. Halvor frasa seg bygselen den 14 Mars 1740 og Erland overtok bygselen igjen samme dato. Datert Eiker prestegård den
14 Mars 1740 (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 294b).

Like etter kjøpte han og kona Margrethe Hansdatter, 7 lispund salt uten bygsel i Fossum for 20 Rdl. av Halvor Iversen, "Corporal ved Captain Lettes Compagnie" som Halvor hadde kjøpt den 7 Juni 1734 av fenrik Christian Schade. Datert Lille Åros den
27 Apr. 1740. (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 295b). I den forbindelse lånte Erland 20 Rdl. av Peder Haagensen Sørsdal i Lier. Datert Sørsdal i Lier den 25 Juni 1740 (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 295).

Erland Thomassen avstår bygselen av 10 lispund salt i gården Fossum til sønnen Hans Erlandsen. Datert Eiker prestegård den 15 Nov 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 128).

Erland solgte 3 1/2 lispund salt i gården Fossum til sønnen Hans Erlandsen den 26 Juni 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 er Erland Thomassen og hans hustru Mari Olsdatter oppsittere på gården Fossum. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Fossum.

På grunn av alderdom og skrøpelighet var Erland ikke lenger i stand til å bruke den til Asker prestebol benificerede halpart av gården Fossum 13 lispund salt som han hittil hadde bygslet og brukt. Han overdro derfor bygselen til sin sønn Jon Erlandsen. Erland selv skulle være avgiftsfri og til sitt levebrød ha rettighet til åker for 2 tønner korn sæd samt eng til 2 kyr. Han skulle også ha rett til sommerhave for kyrna og brenneved i skogen til sitt husbruk. Videre skulle han ha humle på gården til seg selv, hans familie, kreatur og avling, samt sønnen Jon skulle pløye, så og harve for Erland på den delen som ham var forbeholden til 2 tønder sæd årlig og innhøste engelandet alt uten betaling. Dette skulle gjelde helt til Erland avgikk ved døden og om Erlands hustru Mari Olsdatter skulle overleve ham skulle hun være forpliktet til at straks fraflytte gården, mot at hennes stesønn Jon Erlandsen eller den da værende bygselmann betalte til henne en gang for alle 12 rdl. Datert Asker prestegård den
5 Juni 1774. (Pantebok IVa, 1771 - 1779, folie 166b).

Erland selger 3 1/2 lispund tunge uten bygsel i gården Fossum til sønnen Jon Erlandsen for 10 Rdl. av den parten som Erland kjøpte den 27 Apr. 1740 (se ovenfor). I salget inngikk de til parten tilhørende hus og bygninger, åker, eng, skog og mark m.m. Datert Fossum
16 Nov. 1774. (Pantebok IVa, 1771 - 1779, folie 211b).

Mer info kommer.............. 1)

1) Røyken Historielags årbok 2007, side 37 - 39.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1781, side 238.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1724-1726, side 116.

Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1763, side 209.
Digitalarkivet, Skannede Tinglysningsdokumenter: Gammel arkivreferanse: II, Sted: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAKO.
Protokollnummer: Iva, Sted: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAKO