slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Eskild Halvorsen Stokker (ca. 1666 - 1739)

Eskild Halvorsen ble født ca. 1666, trolig på gården Kråkvål, Gjerdrum, Akershus. Han døde 73 år gammel 27 Aug. 1739 på gården Stokker i Røyken, Buskerud. Han var sønn av Halvor Olsen Vøyen og Ingeborg Hansdatter Fjeldstad. Eskild giftet seg med Mari Michelsdatter. De hadde barna:

1. Ole Eskildsen Stokker, f. ca. 1693, gravl. 8 Mai 1746, g.m. Ingeborg Pedersdatter Bø. Skifte etter Ole, 23 og 24 Mai 1746.
2. Halvor Eskildsen Stokker, f. ca. 1691, gravl. 9 Apr. 1773, Skifte etter Halvor, 16 Aug. 1776.
3. Hans Eskildsen Dauerud / Gullaug, f. 23 Juni 1701,
d. 27 Mai 1764, g.m. 15 Apr. 1731, Malene Evensdatter Gullaug. Skifte etter Hans, 19 Juli 1764.
4. Michel Eskildsen, f. ca. 1704, gravl. 11 Apr. 1706.
5. Lars Eskildsen Vøien, dpt. 25 Mars 1706, d. 13 Feb. 1742, g.m. 19 Mars 1730, Maren Hansdatter.
6. Martha Eskildsdatter,
d. 1742, g.m.1. 6 Okt. 1726, Peder Haagensen Sørsdal, f. 1696, d. 1741, g.m.2. Børge Christophersen Li, d. 1748.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyste Eskild et skjøte fra Kirstin Clausdatter på Bragernes på ett skippund havre med bygsel i Stokker. Datert Bragernes den 10 Juli 1693.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Eskild Stocher" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har EHS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Eskild på Stokker sammen med sin kone og en sønn. De har en tjenestepike, svak fra barndommen.

Eskild var oppsitter på Stokker ved matrikkelen 1723.

Den 20 Feb. 1739 på Stokker: Dokument der Eskild Halvorsen og hustru fordeler sitt gods mellom barna. Den eldste sønnen Ole får Stokker som er verdsatt til 500 rdl. Den andre sønn Halvor får Rustad i Asker verdsatt til 400 rdl, den tredje sønn Hans får Dauerud i Lier verdsatt til 150 rdl, og den fjerde sønn Lars får halve Vøien i Asker verdsatt til 200 rdl. Dessuten får sønnene Halvor, Hans og Lars obligasjoner slik at alle sønnene får verdier for 500 rdl. Datteren Martha får obligasjoner for en verdi av 300 rdl. Dessuten fordeler foreldrene 235 rdl som de ikke trenger selv med 47 rdl til hver av barna.

Eskild ble gravlagt den 27 Aug. 1739 i Røyken.

Den 14 Mars 1750
på Stokker: Fordeling av enken Maria Michelsdatters gods og eiendeler ettersom hun nå i høy alderdom trengte hjelp og pleie.


Enken Mari Michelsdatter ble gravlagt 96 år gammel den
16 Sep. 1753 i Røyken.

Mer info kommer.......... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1739, side 138.