slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Even Evensen Eriksrud
(ca. 1621 - 1716)

Even Evensen ble født ca. 1621 på gården Eriksrud i Lier, Buskerud. Han døde på Nordre Eriksrud i 1716. Han var sønn av Even Amundsen og en ukjent mor. Even var gift med Tharan Hansdatter. De hadde barna:

1. Aase Evensdatter, f. ca. 1650, begr. 16 Apr. 1719, g. m.1. Ole Olsen Heggum, g.m.2. 4 Jan. 1711, Hans Petersen Heggum i Røyken.
2.
Mikkel Evensen, f. ca. 1656, d. 1743, g.m. Barbra Rasmusdtr., f.ca. 1656, d. 1743. til Haslum
3. Hans Evensen d.e., f. ca. 1656, d. 1717. g.m. 1704 Mari Arnesdtr., d. 1737. til Hårberg,
4. Hans Evensen d.y., f. ca. 1658, d. 1725, g. m. Kari Jakobsdtr., d. 1715
5. Jacob Evensen, f. ca. 1661, d. 1737, g.m. Mari Kjellsdtr., f. ca. 1662, d. 1744. til Nordre Sørum
6. Even Evensen, f. ca. 1667, begr. 30 Des. 1753, g.m.1. enken Kari Halvorsdatter Askestad, g.m.2. 1708, Sybille Pedersdatter Sørum.
7. Tommes Evensen, g. m. Marte Jonsdtr. Nedre Brastad

Per Braker oppgis fra 1640-åra som eier av 11 ¼ lp. tg., part 2. 1 1656 utstedte arvingene etter Trygg Kristoffersen Dramdal i Eiker skjøte på omtrent halvparten av dette for 26 dlr. til brukeren Even, som året før hadde ervervet den andre halvparten ved skjøte fra Nils Albertsen, Bragernes, dat. 3/8 1655.

Det er mulig at Even brukte hele gården samlet ei tid før 1664. Ved skiftet etter Even i 1716 var bruttoformuen 195 dlr. og nettoformuen 154 dlr. I tillegg til det kom jordegodset, vel 11 lp. i Eriksrud. Av husdyr hadde de 2 hester og halvparten i en dragonhest, 8 storfe, 5 sauer og 3 griser. Halvparten i fossekverna med redskap ble taksert til 1 ½ dlr. Av våpen hadde de to halvspenningsbøsser og en gammel huggkårde. Gården ble overtatt av sønnen Hans Evensen d.y.

Skifte etter Even ble holdt den
20 og 21 Feb. 1716 på dragonkvarteret Eriksrud. 1)

1) Lierboka.