slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Even Amundsen Eriksrud (omkr. 1570- etter 1643)

Even Amundsen ble født på Eriksrud i Lier omkring 1570. Han døde samme sted omkring 1643. Han var sønn av Amund Eriksrud og en ukjent mor. Even var gift, men konas navn er ukjent. De hadde barna:

1. Even Evensen, f. ca. 1621, d. 1716, g.m. Tharan Hansdatter.
2. Amund Evensen, f. omkr. 1630, d. 1701, g.m. Berte Bentsdatter Helgerud.
3. Tore Evensen,

Ved en arveforretning datert 2 okt. 1626 overdro hans søsken vel 12 1/3 lp. i gården til ham. Han oppgis det året som eier av 15 lp. tg. i Eriksrud og 5 lp. i Torud. Even måtte i 1619 bøte 2 mark sølv for ikke å ha utført skyssferd. I 1634 måtte han bøte 13 ertoger mark sølv fordi han "fordulgte hans dreng og ikke utga hans kong. majestets påbudne skatt".


Hovedbygning på Øvre Eriksrud. Revet i 1927.

Even hadde en prosess om en fjerding landskyld i en gård gående med Per Braker i 5 år. I 1643 fikk skriveren pålegg om å dømme i saken straks. I 1664 ble gården delt mellom to av sønnene. 1)

1) Lierboka side 62.