slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Haagen Pedersen Grav (ca. 1637 - 1721)

Haagen Pedersen ble født ca. 1637 på gården Grav, Røyken, Buskerud. Han døde 72 år gammel i 1721 på gården Grav. Han var sønn av Peder Ingebretsen Grav og en ukjent mor. Haagen var trolig gift med Mari Grav (f. ca. 1631 - gravl. 25 Mars 1706). De hadde iallefall barna:

1. Arne Haagensen, f. ca. 1666, gravl. 3 Aug. 1738, g.m. Mari Hansdatter.
2. Ole Haagensen, f. ca. 1667, gravl.
2 Apr. 1719.
3. Jacob Haagensen, f. ca. 1669, gravl.
5 Des. 1745. Han var ugift.

Haagen var lagrettemann 1684 - 1697.

På tinget i Røyken den 1 Sep. 1684 nevnes Haagen Graff og hans bror Laurits Aasgaard:

Erlig och velforstandige mand Erland Mogensen Aaraas effter louglig steffnemaal søger Haagen Graff paa Arffuid Grøndsands vegne for - 5 1/2 rdr: hand schall verre schyldig paa en hest hand schall haffue hannem affkiøbt dend 20 Octobris 1680. huor om bleff fremblagt Arffuid Grøndssands forsett aff Grøndsand dend 4 Junj 1684, Haagen Graff sagde jngen hest aff hannem at haffue kiøbt, mens at hans broder Laurids Aassgaard kiøbte hannem och at Arffuid Grøndsand schreff hannem for betallingen som hand iche kand fraagaae, Sagen opsat til neste ting til huilchen tid Haagen Graff haffuer at møde, til endelig dombs paafølge och jmidlertid ved steffnema[a]l eller i andre maader søge at faa med sig sin paaberaabende broder Larss Aassgaard, saa faris med sagen som loug och ret medførrer Datum vt supra,


På tinget i Røyken den 2 Des. 1700 var Haagen Grav skyldig penger. Sønnen Arne vedgikk gjelden.

Haagen var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han er da enkemann og bor da på gården Grav sammen med en sønn (Ole eller Jacob).

På tinget i Røyken den 17 Okt. 1719 vitner Arne Grav i en sak vedr. Klemmetsrud og Nærsnes. Det kommer da frem at Arne var 50 år gammel og hans salige broder Ole Haagensen hadde vært i tjeneste på gården Nordre Klemmetsrud hos Christen Reiersen.

Haagen ble gravlagt den 28 Des. 1721 i Røyken kirke.


Mer info kommer...........................1)


1)
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1721-1723, side 73.