slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Bjørulsen Oppegård/Sundby ( - ca. 1630)

Hans Bjørulsen ble trolig født på gården Oppegård, Nesodden, Akershus. Han døde ca. 1630 på gården Sundby, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Bjørul Oppegaard og Marine Oppegaard. Hans var meget trolig g.m. N.N. Sivertsdatter Sundby. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Augustinus Hansen, bosatt på Sundby etter faren.
2. Jon Hansen, bosatt på
Lahell i Lier.
3. Hr. Odd Hansen,
d. ca. 1659, g.m. Eli ?, bosatt Lahell i Lier og senere på Nordre Gullaug.

Hans er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn. Han har HB i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Hans på Sundby i Røyken arvet i følgende gårder etter foreldrene:

Oppegård, 1 skippund.
Balrud, 1 skippund.
Torbjørnsrud, 1 fjerding,
Brotte, 1 fjerding.
Hiord, 3 lispund,
Jøransrud, 1 lispund odelsgods.
Hasle, 1/2 pund pantegods.

Ved Landskatten 1612 eier Hans bl. a. 3 1/2 skippund salt med bygsel i Sundby.

Ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626 eier han bl. a. 3 skippund 1 fjerding salt med bygsel i Sundby og det samme ved Landskatten 1628/1629.


Hans Sundby råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.
Hans Sundby var lagrettemann ved Jordeboka 1624.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes 1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Hans 9 kyr/kviger og 5 får.

Han nevnes også i Bygningsskatten 1639/1640, men her er det stort etterslep.

Hans [Pedersen] Åros og hans sønn Asle på den ene side og Augustinus [Hansen] Sundby nevnes i en grensesak mellom Åros og Sundby. Datert 28 Nov. 1643. Dette gjelder en sag og en foss beliggende mellom Åros og Sundby samt et stykke engeland og skog. Dette hadde tidligere blitt brukt av Hans [Pedersen] Åros og salige Hans [Bjørulsen] Sundby. De inngikk et forlik om å bruke halve saga hver. (Egen kommentar: Hans Åros var svåger til Hans Sundby).
1)

1) Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610.