slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Bjørulsen Sundby ( - ca. 1630)

Hans Bjørulsen døde ca. 1630 på gården Sundby, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Bjørul Oppegaard og Marine Oppegaard. Hans var gift men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Augustinus Hansen, bosatt på Sundby etter faren.
2. Joen Hansen, bosatt på
Lahell i Lier.
3. Hr. Odd Hansen,
d. ca. 1659, g.m. Eli ?, bosatt Lahell i Lier og senere på Nordre Gullaug.

Hans er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn. Han har HB i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Ved Landskatten 1612 eier Hans 3 1/2 skippund salt med bygsel i Sundby.

Ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626 eier han 3 skippund 1 fjerding salt med bygsel og det samme ved Landskatten 1628/1629.
(Sundby)

Hans Sundby råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.
Hans Sundby var lagrettemann ved Jordeboka 1624.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes 1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Hans 9 kyr/kviger og 5 får.

Han nevnes også i Bygningsskatten 1639/1640, men her er det stort etterslep.
1)

1)