slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Hans Evensen Hyggen (1714 - 1805)

Hans Evensen ble født 1714 på gården Østre Hyggen, Røyken, Buskerud. Han døde 1805 på gården Østre Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Even Evensen Hyggen og Sybille Pedersdatter Sørum. Hans giftet seg første gang den 15 Okt. 1741 i Røyken kirke med Kari Andersdatter Hekleberg. De hadde barna:

1. Sibylla Hansdatter, dpt. 19 Aug. 1742,
2. Catrina Hansdatter, dpt. 27 Mars 1744, gravl. 22 Sep. 1748.
3. Even Hansen, dpt. 9 Nov. 1749, gravl. 12 Aug. 1750.

Skiftet etter kona Kari Andersdatter ble holdt den 29 Mars 1751 på gården Hyggen.


Hans giftet seg andre gang den 8 Mai 1751 i Røyken kirke med Anne Olsdatter Kastet (f. ca. 1721 - gravl. 18 Aug. 1758). De fikk barna:

1. Even Hansen, dpt. 15 Aug. 1751, gravl. 24 Okt. 1751.
2. Ole Hansen, dpt. 6 Aug. 1752, d. 6 Jan. 1817, g.m. 21 Mai 1793, Kari Taraldsdatter Hyggen. Skifte 24 Jan. 1817.
3. Kari Hansdatter, dpt. 31 Mars 1754, gravl. 26 Des. 1763.
4. Marthe Hansdatter, dpt. 7 Des. 1755, gravl. 25 Juli 1804, g.m. 17 Jan. 1788, Hans Isachsen Hyggenbakken.
5. Anna Hansdatter, dpt. 6 Aug. 1758, gravl. 13 Aug. 1758.

Skifte etter kona Anne Olsdatter ble holdt den 24 Okt. 1758.


Hans giftet seg tredje gang den 20 Nov. 1760 i Røyken kirke med Dorthe Hansdatter. De hadde barna:

1. Even Hansen, dpt. 15 Nov. 1761, d. 2 Juli 1832, g.m. 25 Nov. 1800 Oline Jonsdatter Auvi.
2. Anne Karine Hansdatter, dpt. 27 Jan. 1765, d. 3 Juni 1832, g.m. 5 Sep. 1788, soldat Hans Bentsen Jaren fra Hurum.
3. Christiana Hansdatter, dpt. 22 Feb. 1767, d. 14 Feb. 1846, g.m.1. 5 Jan. 1792, dragon Ole Amundsen Gjerdal, g.m.2. 6 Okt. 1796, Ole Evensen Grimsrud.
4. Hans Hansen, dpt. 21 Okt. 1770, d. 2 Jan. 1826, g.m. 22 Juni 1803, Ellen Sørine Hansdatter. Til Guttersrud. Skifte 5 Jan. 1826.


Hans ble døpt den 29 Apr. 1714 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1736 tinglyser Hans Evensen sitt skjøte på 5 lispund 4 3/5 skålpund salt med bygsel i gården Nedre Hyggen fra hans halvbror Peder Evensen, som han hadde arvet godset etter sin mor (Kari Halvorsdatter) for 299 riksdaler. Datert 10 Apr. 1736.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1754 tinglyser Peder Evensen boende på gården Nedre Hyggen sitt salg av 17 1/2 lispund salt med bygsel i gården Nedre Hyggen til sin bror Hans Evensen for 299 riksdaler. Peder hadde arvet godset etter sine foreldre Sibilla Pedersdatter og Even Evensen. Datert Nedre Hyggen den 21 Okt. 1754.

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Evensen og hans hustru Dorthe Hansdatter oppsittere på gården Østre Hyggen (øvre gården) som var odelsgård. Det bodde totalt 12 personer over 12 år på gården.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1782 tinglyses Nils Syversen på Kobberviktangen ved Strømsø og hans hustru Ingeborg Nilsdatter Holms salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1495 riksdaler til Hans Evensen boende på Nedre Hyggen. Datert 18 Mars 1782.


Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Evensen oppsitter på gården Østre Hyggen. Han er da bonde. På Hans sin grund nevnes også skomakeren Simen Christensen som er aldeles uformuende og betaler ikke skatt.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1789 tinglyses Hans Evensens salg av halve sin eiende og påboende gård Nedre Hyggen som skylder totalt 2 skippund salt med bygsel til sin sønn Ole Hansen som nå kjøper 1 skippund salt med bygsel for 450 riksdaler m.m. Hans hadde kjøpt gården 10 Apr. 1736 og 21 Okt. 1754. Datert Hyggen 8 Mai 1789.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyses Hans Evensen Hyggens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1500 riksdaler til Ander Hansen Føyen. Datert Nøste 22 Mars 1792.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyses Hans Evensens salg av 1 skippund salt med bygsel i sin eiende og påboende gård Nedre Hyggen til sin sønn Even Hansen. Det ble også opprettet en kontrakt. Datert Hyggen den 1 Okt. 1796.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Nedre Hyggen sammen med sin kone Dorthe Hansdatter og har levebrød av gården.

Hans ble gravlagt den 10 Mars 1805 i Røyken kirke.

Skifte etter Hans ble holdt den 11 Juni 1805.


Mer info kommer.....1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 17.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 172.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 570-571.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 580-581.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 596-597.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0008: Skifteprotokoll, 1799-1805, s. 545b-546a.