slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Isach Jørgensen Slom
(ca. 1713 - 1784)

Isach Jørgensen Slom ble født ca. 1713. Han døde i 1784 på gården Vestre Hyggen, Røyken, Buskerud. Isach giftet seg den 9 Feb. 1744 i Røyken kirke med Kari Hansdatter Hyggen. De hadde barna:

1. Andreas Isachsen, dpt. 24 Nov. 1743, d. 7 Juni 1824, g.m.1. 26 Feb. 1769, Dorthe Andersdatter Vear, g.m.2. 28 Des. 1771, Anne Olsdatter Auvi.
2. Nicolina Isachsdatter, dpt. 1745, g.m. 1 Mars 1781, Lars Zakariassen Hyggenstranden.
3. Anna Kirstina Isachsdatter, dpt. 11 Juni 1747, gravl. 12 Juli 1750.
4. Maria Isachsdatter, dpt. 17 Nov. 1748, d. 11 Apr. 1837, g.m. 30 Nov. 1772, Jon Olsen Auvi.
5. Hans Isachsen, dpt. 18 Okt. 1750, d. 22 Des. 1839, g.m. 17 Jan. 1788, Marthe Hansdatter Hyggen.
6. Nicolai Friederich Isachsen, dpt. 1 Okt. 1752, d. 22 Juli 1827, g.m. 26 Okt. 1786, Mari Christophersdatter Liverud.
7. Anna Christina Isachsdatter, dpt. 13 Okt. 1754, gravl. 15 Jan 1764.
8. Jørgen Isachsen, dpt. 15 Apr. 1756, gravl. 10 Juni 1804. (ungkarl i 1804)
9. Gabriel Isachsen, dpt. 2 Feb. 1759, gravl. 26 Feb. 1764.
10. Cathrine Isachsdatter, dpt. 17 Apr. 1761, g.m. 22 Feb. 1782, Peder Abrahamsen Nes/Kindertangen.
11. Malene Isachsdatter, dpt. 20 Mars 1763, d. 19 Sep. 1828.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1756 tinglyses Hans Pettersens skjøte på halve gården Vestre Hyggen som skylder 1 skippund 10 lispund salt til sin svigersønn sersjant Isach Jørgensen [Slom] for 400 riksdaler på vilkår at Hans og hans hustru så lenge de lever skal få bruke den andre halvparten av gården. Isach hadde betalt 200 riksdaler kontant og de øvrige 200 riksdaler skulle han være skyldig sin svigerfar. Når Hans og hans hustru var døde skulle Isach få overta hele gården uten å betale noen rente av pengene. Hans Pettersen hadde fått skjøte på gården den 13 Feb. 1733. Datert Hyggen den 19 Okt. 1756.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyses Isach Jørgensen Slom sitt skjøte til sin svoger Peter Hansen på halve gården Vestre Hyggen ettersom svigerfaren Hans Petersen var skrøpelig og syk og hadde overlatt gården til sin eldste sønn Peter, som også hadde odels- og åseterett til gården for 400 riksdaler. Datert Hyggen den 9 Feb. 1760.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyses Petter Hansens skjøte til sin svoger Isach Jørgensen Slom på de to husmannsplassene Sandkleiven og Bakken samt et skogstykke for 200 riksdaler. Videre skulle Petter hjelpe til å bygge nye hus for 20 riksdaler. De skulle også ha felles skog og beitemark for deres kreatur. Dette kjøp var på 15 lispund 2 skålpund salt med bygsel og tilsvarte 1/4 av gården Vestre Hyggen. Datert Hyggen den 9 Feb. 1760.Isach flyttet altså til husmannsplassen Hyggenbakken i 1760.

Sersjant Isach Jørgensen Slom ble gravlagt den 31 Mai 1784 i Røyken kirke.

Skifte etter Isach ble holdt den 26 Juni 1784.

Mer info kommer.....1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 146.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 570-571.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0006: Skifteprotokoll, 1773-1789, s. 498b-499a.