slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Jacob Tollefsen Karlsrud (ca. 1692 - 1768)

Jacob Tollevsen ble født ca. 1692. Han døde 1768 på gården Karlsrud, Røyken, Buskerud. Jacob giftet seg den 8 Nov. 1722 i Røyken kirke med Kari Christensdatter Karlsrud. De hadde barna:


1. Sidsel Jacobsdatter, dpt. 20 Des. 1722, gravl. 23 Juni 1799, g.m.1. 27 Nov. 1748, Peder Andersen Hekleberg, g.m.2. 6 Okt. 1766, Ole Larsen Bølstad.
2. Even Jacobsen, dpt. 27 Aug. 1724, g.m. 25 Sep. 1757, Kari Ingebretsdatter Åroselven.
3. Malena Jacobsdatter, dpt. 1 Sep. 1726, gravl. 24 Juni 1727.
4. Malene Jacobsdatter, dpt. 1 Aug. 1728, gravl. 16 Mars 1794, g.m.1. 28 Aug. 1757, Ingebret Larsen Ulverud, g.m.2. 23 Jan. 1769, enkemann Hans Asbiørnsen.
5. Mari Jacobsdatter, dpt. 4 Mai 1732, gravl. 30 Mars 1804, g.m. 27 Des. 1773, Jon Berntsen Åsaker.
6. Margrethe Jacobsdatter, dpt. 4 Mai 1732 (død før skiftet i 1756)
7. Nils Jacobsen, dpt. 18 Mars 1736, gravl. 10 Nov. 1737.


På skifte etter Ole Tollefsen den 27 Aug. 1754 i Drammen nevnes Jacob Tollefsen på Carlsrud i Røyken som Oles bror. Ole giftet seg den 24 Juni 1734 i Frogner kirke i Lier med Marthe Mickelsdatter fra Vestre Skustad.

Jacob og Kari skiftet i levende live 31 Mai 1756 mellom sine felles barn: Even 31 år, Sidsel 32 år gift med Peder Andersen Hekleberg, Malene 28 år hjemme hos foreldrene og Mari 21 år hjemme hos foreldrene.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1759 avstår Jacob Tollefsen bygselen av 15 lispund salt i gården Carlsrud til sønnen Even Jacobsen på hans livstid. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Røyken prestegård den 7 Des. 1759.

Jacob ble gravlagt den 1 Mai 1768 i Røyken kirke.

Mer info kommer....... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 180.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 115.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0004: Skifteprotokoll, 1745-1761, s. 563b-564a.
SAKO, Drammen byfogd, H/Hb/Hba/L0004: Skifteprotokoll - Bragernes., 1746-1761, s. 242b-243a.