slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Jonas Thomassen Beston (ca. 1662 - 1747)

Jonas Thomassen ble født ca. 1662 i Sverige. Han døde i 1747 på gården Beston, Røyken, Buskerud. Jonas giftet seg første gang den 10 Juli 1707 i Røyken kirke med Marthe Eriksdatter (f. ca. 1678, gravl. 3 Okt. 1734). De hadde barna:

1. Thomas Jonasen, dpt. 2 Okt. 1707, gravl. 26 Sep. 1773, trolovet 16 Juli 1730, Kari Toresdatter (f. ca. 1701, gravl. 1734), g.m.2. 18 Okt. 1735, Anne Olsdatter. Bosatt Follestadeie.
2. Ole Jonasen, dpt. 23 Nov. 1710, gravl. 31 Mai 1759, g.m. 1 Aug. 1734, Johanne Svendsdatter Follestad.
3. Berthe Jonasdatter, dpt. 7 Mars 1714, d. 8 Aug. 1750, g.m. 16 Aug. 1739, Rolf Knudsen fra Asker.
4. Erik Jonasen, dpt. 13 Juni 1717, g.m. 16 Juli 1741, Mari Hansdatter Beston.
5. Ingeborg Jonasdatter, dpt. 14 Juli 1720, gravl. 4 Mars 1725.
6. Kirsti Jonasdatter, dpt. 16 Jan. 1724, gravl. 23 Aug. 1781, g.m. 7 Juli 1755, Ole Jonsen Frøtvedteie.

Alle barna ble født på ødegården Beston.

Ved trolovelsen den 14 Juni 1707 nevnes Jonas som svensk.

Født i Sverige. Innvandret hit i ca. 1701 for å få seg husbond og tjeneste. Har avlagt
troskapsed og tjent under Kronen som landdragon fra ca. 1702. (Vigerust: Innvandrerarkivet (www.vigerust.net).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor bonden (Jonas) enrollert sammen med sin kone.

Jonas bodde på Beston, men det var oppsitteren på gården Østre Åros som også var oppsitter på Beston. Jonas var vel i tjeneste hos oppsitteren på Østre Åros.

Hans Frantzen Fritz var oppsitter på Beston ved Matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1729 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Åros og hans stesønn Frantz Hansen Fritz om at de skulle ha felles bruk av gården Store Åros og gårdene Beston i Røyken og Sætre i Hurum. Kontrakten skulle gjelde i Frants sine umyndige år, men skulle også gjelde når han ble myndig og fram til hans mor Eli Madsdatter var død. Datert den 9 Nov. 1728. (Tingbok).


Jonas giftet seg andre gang den 24 Juli 1735 i Hurum kirke med Anna Olsdatter (f. ca. 1674, gravl. 8 Aug. 1754). De hadde ikke barn.


På tinget i Røyken den 4 Mars 1745 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Store Åros og hans stesønn Mads Hansen Fritz om at Hans avstår og overlater halve gården Åros som skylder 2 skippund 17 lispund salt og gården Beston i Røyken som skylder 15 lispund salt samt gården Sætre i Hurum som skylder 15 lispund salt på samme vilkår som Hans hadde med Frants Hansen Fritz. (Se kontrakten ovenfor). Datert Store Åros den 18 Jan. 1745. (Pantebok).

Jonas ble gravlagt den 22 Mai 1747 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 328-329.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 110.
Hurum kirkebøker, SAKO/A-229/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1733-1757, s. 8.