slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Beston før 1801: Matrikkelnr. 66. Under utvikling.

Eiere:

1.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Røyken prestebol 15 lispund salt med bygsel.

2. 1661, Ved Jordeboka
1661 eide sognepresten Her. Hans, ved Røyken prestebol 15 lispund salt med bygsel.

Kjente brukere:


1. 1593 - 1604, Gunder Clemmetsen,

Gunder Clemmetsen var oppsitter på Beston ved Bygningsskatten 1593, 1594 og 1604.

Hans Pedersen Åros beviser 1603 at han har odelsrett til Beston, og brukeren der Gunder Clemetsøn må fraflytte gården. Det er i dette forliksbrevet Hans Åros sin hustru nevnes ”Marett Bierulffs dott(er)”, Kilde: Forliksbrev på papir av
28 Sep. 1603 i Riksarkivet. Saken fortsetter den 22 Juni 1605 6 segl.

2. 1605 - , Hans Beston, ( Hans Pedersen Åros), d. ca. 1658, g.m. Maret Bjørulsdatter Oppegård.

Hans Pedersen Åros beviser 1603 at han har odelsrett til Beston, og brukeren der Gunder Clemetsøn må fraflytte gården. Det er i dette forliksbrevet Hans Åros sin hustru nevnes ”Marett Bierulffs dott(er)”, Kilde: Forliksbrev på papir av
28 Sep. 1603 i Riksarkivet. Saken fortsetter den 22 Juni 1605 6 segl.


Ved Jordeboka 1616/1617 bruker Hans [Pedersen] Åros gården. Prestebolet råder bygselen.


3. 1645 - 1661, Johannes Beston,

I Koppskatten 1645 nevnes Johans Bestung og hans kvinne.

Johannes var oppsitter på Beston ved Jordeboka 1661. Eier var Her. Hans, Røyken prestebol som eide 15 lispund salt med bygsel. Johannes føder 0 hester, 2 kyr, 2 ungfe og 2 sauer. Han har skog til noe sagtømmer, juffer og sperrer.


4. 1652 - ca. 1660,
Asle Hansen Åros, g.m. Gunnild Clemmetsdatter.

Asle var sønn av bruker nr. 2.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Asle Beston 3 kyr og 1 sau.


5.
- , Enken (Gunnild Clemmetsdatter Åros), g.m.1. Asle Hansen Åros, g.m.2. Erland Mogensen Åros.


I Manntallet 1664 nevnes enken som bruker.

I Manntallet 1666 nevnes enken som bruker.

6. ca. 1668 - , Erland Beston, lensmann Erland Mogensen Åros, f. ca. 1644, d. ca. 1693, g.m. enken Gunhild Clemmetsdatter.

På tinget i Røyken den 21 Jan. 1669 har Erland Bestom skatterestanser. (Høyre side)


7. - , Joen Beston, g.m. Eli.

Joen Bestums kone Eli introdusert 1703
.


8. - , Jonas Thomassen, f. ca. 1662, gravl. 22 Mai 1747, g.m.1. 10 Juli 1707, Mari Eriksdatter,
g.m.2. 24 Juli 1735, Anna Olsdatter.


Ved trolovelsen den 14 Juni 1707 nevnes Jonas som svensk.

Født i Sverige. Innvandret hit i ca. 1701 for å få seg husbond og tjeneste. Har avlagt
troskapsed og tjent under Kronen som landdragon fra ca. 1702. (Vigerust: Innvandrerarkivet (www.vigerust.net).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor bonden (Jonas) enrollert sammen med sin kone.

Jonas bodde på Beston, men det var oppsitteren på gården Østre Åros som også var oppsitter på Beston. Jonas var vel i tjeneste hos oppsitteren på Østre Åros.

Hans Frantzen Fritz var oppsitter på Beston ved Matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1729 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Åros og hans stesønn Frantz Hansen Fritz om at de skulle ha felles bruk av gården Store Åros og gårdene Beston i Røyken og Sætre i Hurum. Kontrakten skulle gjelde i Frants sine umyndige år, men skulle også gjelde når han ble myndig og fram til hans mor Eli Madsdatter var død. Datert den 9 Nov. 1728. (Tingbok).

På tinget i Røyken den 4 Mars 1745 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Store Åros og hans stesønn Mads Hansen Fritz om at Hans avstår og overlater halve gården Åros som skylder 2 skippund 17 lispund salt og gården Beston i Røyken som skylder 15 lispund salt samt gården Sætre i Hurum som skylder 15 lispund salt på samme vilkår som Hans hadde med Frants Hansen Fritz. (Se kontrakten ovenfor). Datert Store Åros den 18 Jan. 1745. (Pantebok).

9. - , Erik Jonasen, dpt. 13 Juni 1717, g.m. 16 Juli 1741, Mari Hansdatter.

Erik bodde på gården, men det var brukeren på Østre Åros som var oppsitter. Erik var nok i tjeneste hos oppsitteren på Åros.10. - , Frantz Hansen Fritz, dpt. 20 Mars 1707, gravl. 22 Aug. 1775, g.m. 2 Juli 1730, Kirstine Heinsdatter Slottet.Frantz Hansen Fritz.

På sommertinget i Røyken den 27 Juli 1748 tinglyses sognepresten Povel Christian Holst utgivne bygselseddel på 7 1/2 lispund salt i ødegården Beston til Frantz Hansen Fritz. Datert 12 Juli 1748.

Ved hovedmanntallet 1765 er det ingen oppsitter på Beston, men brukes av oppsitteren på matrikkelnr. 4. Østre Åros. Det bor totalt 2 personer over 12 år på gården Beston. (Anders Jonsen og hustruen Helge Thoresdatter).


11. 1788 - 1790, Erland Frantzen Fritz, dpt. 16 Juni 1743, gravl. 13 Sep. 1790.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Erland Frantsen leilending og betaler skatt.


12. 1791 - , Andreas Hansen, dpt. 28 Feb. 1745, d. 5 Okt. 1846, g.m.1. 29 Mars 1772, Sibilla Rolfsdatter Grønsand, g.m.2. 4 Aug. 1789, Anne Magrethe Iversdatter Åros.

Andreas bodde tidligere på husmannsplassen Åroselven under gården Lille Åros.

På tinget i Røyken den 7 Okt. 1790 tinglyses sognepresten Christian Holst utgivne bygselseddel på 15 lispund salt i gården Beston til husmannen under Lille Åros Andreas Hansen. Datert 7 Okt. 1790.

Ved folketellingen 1801 bor Andreas på gården Beston i Røyken sammen med sin hustru og sønnen Hans fra første ekteskap og datteren Oline fra andre ekteskap. Han er da bonde og gårdbeboer.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1)