slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Frantz Hansen Fritz (1707 - 1775)

Frantz Hansen Fritz ble født 1707 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han døde 1775 på gården Østre Åros. Han var sønn av bondelensmann Hans Frantzsen Fritz og Eli Madsdatter Jaren. Frantz giftet seg den 2 Juli 1730 i Hurum kirke med Kirstine Heinsdatter Slottet. De hadde barna:

1. Gunnild Frantzdatter, dpt. 26 Mars 1731, d. 5 Aug. 1820, g,m.1. 9 Mars 1775, enkemann Nils Christensen Sundby, g.m.2. 6 Sep. 1791, Anders Jochumsen fra Årvoll i Aker. Bosatt på Sundby i Røyken.
2. Hans Frantzsen, dpt. 29 Nov. 1733, gravl. 13 Mars 1795, g.m. 25 Nov. 1784, Live Jonsdatter Vear.
3. Christian Frantzsen, dpt. 20 Mars 1737, gravl. 17 Nov. 1799, g.m. 28 Des. 1779, Olina Evensdatter Grimsrud.
4. Hendrich Frantzsen, dpt. 22 Nov. 1739, gravl. 6 Mai 1788.
5. Erland Frantzsen, dpt. 16 Juni 1743, gravl. 13 Sep. 1790.
6. Nicolai Frantzsen, dpt. 17 Apr. 1746, gravl. 29 Apr. 1805. Skifte 2 Sep. 1805.
7. Ellen Jørrina Frantzdatter, dpt. 22 Juni 1749, d. 23 Mars 1838.
Ved folketellingen 1801 bor Ellen Jørgine på gården Østre Åros. Hun er da ugift. Ved skifte etter broren Nicolai i 1805 bodde hun på Killingholmen og hun var myndig etter kongelig bevilling.


Frantz ble døpt den 20 Mars 1707 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1729 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Åros og hans stesønn Frantz Hansen Fritz om at de skulle ha felles bruk av gården Store Åros og gårdene Beston i Røyken og Sætre i Hurum. Kontrakten skulle gjelde i Frants sine umyndige år, men skulle også gjelde når han ble myndig og fram til hans mor Eli Madsdatter var død. Datert den 9 Nov. 1728. (Tingbok).

På tinget i Røyken den 5 Mars 1729 stevner Hans Olsen Åros sin stesønn Frants Hansen Fritz.


På tinget i Hurum den 15 Mars 1729 tinglyser "Frands Hansen Frids" sitt skjøte på 5 lispund salt i Sætre i Hurum fra Halvor Ambrosiussen Roksrud. Datert 28 Feb. 1729. (Halvor var Frantz sin svåger).

På tinget i Røyken den tinglyser Frants at han vil bruke hele gården Østre Åros fra neste år.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733 stevner "Frands Hansen Aaraas" sin stefar Hans Olsen om å fravike halve gården Østre Åros. Frands mente at kontrakten som ble tinglyst i 1729 ikke var gyldig og at han hadde odels- og åseterett. Hans møtte ikke men på neste ting forlangte han utskrift av sakens alle dokumenter. Senere så nektet Hans på beskyldningen som Frants hadde sagt at han hadde hugget så mye i skogen at den var ruinert og leverte samtidig en kontrastevning. Dommen i saken kom på tinget i Røyken den . Retten trodde ikke på at Hans hadde ruinert skogen og dessuten hadde Frants vært over 21 år når han skrev under på kontrakten sammen med sin lagverge og så bl. a. vært 2 år i kongens tjeneste som soldat. Retten kom fram til at kontrakten skulle gjelde på alle punkter.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1733 var en sak vedr. noen bjelker som Frantz hadde hugget, men som tilhørte stefaren.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1735 tinglyser Frands Hansen Åros et skjøte på 9 lispund 3 7/14 remål salt i Torvøya fra Søren Guldbrandsen Åroselven. Datert 24 Mars 1735.

Frantz fikk også en sønn utenfor ekteskap ved navn Ole Frantzsen døpt 19 Mars 1738. Moren var Else Aaraas.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1744 tinglystes Frands Hansens skjøte på 9 lispund 3 7/14 remål salt i Torvøya til Johan Michaeli Todt. Datert den 21 Nov. 1743.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1745 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Store Åros og hans stesønn Mads Hansen Fritz om at Hans avstår og overlater halve gården Åros som skylder 2 skippund 17 lispund salt og gården Beston i Røyken som skylder 15 lispund salt samt gården Sætre i Hurum som skylder 15 lispund salt på samme vilkår som Hans hadde med Frants Hansen Fritz. (Se kontrakten ovenfor). Datert Store Åros den 18 Jan. 1745. (Pantebok).


På tinget i Hurum den 15 Mars 1746 opplyser "Frans Hansen Aaraas" at hans svigerfar Hein Bertelsen Slottet har etterlatt sig en sønn Bertel Heinsen Slottet og en datter som er min kjære hustru "Chiersti Heinsdatter". Frantz og svågeren Bertel Heinsen som bebor gården Slottet har innbyrdes delt boet, men angående gården Slottet som skylder 1 skippund med bygsel, hvorav min salige svigerfader var eiende halvparten etter et passert skifte etter min svigermoder "Giørand Haagensdatter" er Frantz på sin hustrues vegne eiende en søsterlodd etter sine svigerforeldre 6 lispund 10 2/3 skålpund salt. Frantz og svågeren Bertel Heinsen ble enige om at Bertel skulle løse ut Frantz sin eiende del av Slottet med rede penger, derfor solgte Frantz nå denne arveparten til Bertel, som nå hadde betalt for arveparten. Datert Slottet 26 Jan. 1746.


På sommertinget i Røyken den 27 Juli 1748 tinglyses sognepresten Povel Christian Holst utgivne bygselseddel på 7 1/2 lispund salt i ødegården Beston til Frantz Hansen Fritz. Datert 12 Juli 1748.

Frants Hansen Åros selger Gråøya 10 lispund salt med bygsel til Ingebret Larsen Åroselven for 245 riksdaler. Datert Åros 23 Juni 1751.

Frantz Hansen, Kirsti Hejnsdatter og 6 barn på Åros ved hovedmanntallet 1765.

På tinget i Hurum den 20 Feb. 1771 tinglyser Frans Hansen Aaraas sin bygselseddel på gården Sætre i Hurum som skylder 15 lispund salt til sin sønn Nicolay Fransen på hans livstid. Datert Aaraas den 14 Feb. 1771.

Frantz ble gravlagt den 22 Aug. 1775 i Røyken kirke.Mer info kommer.......1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1707, side 6.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1775, side 231.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 1 (1715-1732), Kronologisk liste 1730, side 85.