slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Erland Mogensen Bjerkenes/Åros (ca. 1644 - ca. 1693)

Erland Mogensen ble født ca. 1644 på gården Bjerkenes, Høland, Akershus. Han døde ca. 1693 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Mogens Børgersen Bjerkenes og Elin Torbjørnsdatter Løken i Askim. Erland giftet seg med enken Gunnild Clemmetsdatter Åros. Erland hadde muligens en datter:

1. N.N. Erlandsdatter, n. 1687, (Se nedenfor). Kona Gunnild og hennes svigersønn gir avkald på arv etter Erland i 1693 (se nedenfor), pga datteren ???

Det er mange feilaktigheter hos Killingstad. På side 607 skriver han: "1675 er Erland, sandsynligvis Asles sønn, eier. Åros blir derefter lensmannsgård, idet lensmann Frantz Jørgensen Fritz gifter sig inn på gården. Hans hustru Sidsel er muligens søster eller sannsynligvis en datter av Erland; for hun har en sønn som er opkalt efter ham. Lensmann Frantz Jørgensen dør alt 1704. Han har mange sønner: Jørgen Frandsen, Erland Frandsen, Ole Frandsen og Peder Frandsen, som alle selger sine arveparter i Åros til broren Hans Frandsen, gift med Ellen Madsdatter.".

For det første nevnes Erland [Mogensen] Aaraas som oppsitter på Åros allerede ved Leilendingskatten for Hurum og Røyken 1669 og han var ikke sønn av Asle Hansen, men Gunnild Clemmetsdatters andre ektemann. Åros ble også lensmannsgård allerede i hans tid. Erland nevnes som lensmann i Røyken fra 1669 til han døde i 1692. At Erland var Gunnilds ektemann, får vi vite på tinget i Røyken den 28 Juni 1693, der Gunnild nevnes som værmoder til Frants Jørgensen Fritz, som på hennes og hans egne vegne lot forkynne deres givne avkald på arv etter Gunnilds salige ektemann Erland Mogensen. Datert 4 januar 1693.

For det andre var ikke Frands Jørgensen Fritz' hustru Sidsel en søster eller datter av Erland. Hadde Killingstad tatt seg tid til å studere skifteprotokollene ville han raskt ha oppdaget at Sidsels fulle navn var Sidsel Aslesdatter. Hun må derfor være en datter av Asle Hansen Åros og Gunnild Clemmetsdatter.

På side 428 hos Killingstad finnes en "Fortegnelse over lensmenn i Røyken". Denne fortegnelse er dog mangelfull og inneholder mange unøyaktigheter. Eksempelvis så nevnes Erland Mogensen i perioden 1679-1704, men han døde jo som nevnt ovenfor, allerede i 1692. Han kan derfor vanskelig være lensmann 12 år senere. På Huseby tingstue i Røyken den 2 Des. 1692 nevnes "och udj bønde lennsmandens sted sin frende Mogens Eenerssen". Mogens Enersen Åros nevnes siste gang som lensmann den 28 juni 1693 og f.o.m. den 2 desember 1693 overtar Frands Jørgensen Fritz som lensmann.

På tinget i Røyken den 16 Juli 1674 har Erland 3 vitner med seg, Erik Haukelia, Christopher Åsaker og Jon Grette som alle vitner at Killingholmen alltid har ligget under Østre Åros og ingen særrettigheter har vært krevd før fogden nå krever for 1 fjerding skyld. Se også supplikken under.

Ved Tiendemanntallet
1676 eier han 7 1/2 lispund salt i Sætre i Hurum.

I en supplikk (nr. 119) datert 9 Okt. 1683 klager Erland over at han må betale skatt og rettigheter for en liten øy under hans gård Åros som han bruker til engeland. (Trolig Killingholmen). Samme sak (nr. 161) datert 1 Des. 1683.

Erland var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1682. I 1678 nevnes han som "Bøigdelendsmands 9 aar" og i 1682 er han lensmann og fritatt for skatt. Erland var altså lensmann i Røyken 1669 - 1692.

I 1687 skjenker Erland "1 Rødt alterklæde foræret til kirchen af Bonde Lensmanden Erland Mogensen Anno 1687. 1 Cattuns alter klæde haver oc forte Lensmands datter til kirchen forærit med hendes nafn paa.". (Røyken kirke), og Killingstad side 266.

Den 6 Apr. 1688 ble det holdt skifte på gården Store Vennemo i Høland etter Mogens Enersens mormor Karen Alfsdatter. Her får vi vite navnene på Mogens foreldre samt at Mogens på denne tid var umyndig og oppholdt seg hos sin faderbroder Erland [Mogensen] Aaraas i Røyken. (Mogens aner kan føres tilbake til den yngre Botnerslekten i Høland via hans mor).

Erland var fadder for sin stedatter Sidsels sønn Peder den 20 Okt. 1692 i Christiania. Her er dog Sidsels navn feilaktig skrevet som Aasle Aarendat.

Mer info kommer.......1)

1) Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektsfistorie for Høland og Setskog, side .
A. Killingstad: Røken før og nu, side 206, 428 og 607.
EA-5869/R/Rb/L0058/0006/0002, Hurum og Røyken: YY Jordebok, , , 1669-, oppb: RA
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 34 (Fa 0034), 1693-1693, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 33 (Fa 0033), 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Akershus fylke, Nedre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (A-10469/Hda/L0001), 1680-1695, oppb: Statsarkivet i Oslo.