slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Mogens Enersen Bjerkenes/Åros (ca. 1660 - )

Mogens Enersen ble født ca. 1660 på gården Bjerkenes, Høland, Akershus. Han var sønn av Ener Mogensen Bjerkenes og Ragnhild Gulbrandsdatter Bergsjø. Mogens var trolig gift med N.N. Aslesdatter Åros. Han var iallefall svåger til lensmann Frands Jørgensen Fritz på Åros.

Mogens aner kan føres tilbake til den yngre Botnerslekten i Høland via hans mor. Moren var firmenning av barna til Haagen Anstensen Hale og Ingrid Andersdatter Tomter.

Den 6 Apr. 1688 ble det holdt skifte på gården Store Vennemo i Høland etter Mogens' mormor Karen Alfsdatter. Her får vi vite navnene på Mogens foreldre samt at Mogens på denne tid var umyndig og oppholdt seg hos sin faderbroder Erland [Mogensen] Åros

Se bruker nr. 6 på Østre Åros i Røyken.

På Huseby tingstue i Røyken den 2 Des. 1692 nevnes "och udj bønde lennsmandens sted sin frende Mogens Eenerssen". Mogens Enersen Åros nevnes siste gang som lensmann den 28 Juni 1693.

På Bjørnstad tingstue i Røyken den 29 Juni 1696, stevner Frands Jørgensen på Åros, på vegne av sin svåger Mogens Enersen, Gabriel Adamsen på Villingstad for 11 daler som Gabriel skal være skyldig Mogens. Frands hadde fullmakt fra Mogens, datert Christiania 11 mai 1696.

Den 6 Jan. 1698 selger "Mons Eignersen Aaraas af Røgen Sogn" en part i gården Mellom Gangnes i Høland.

Mogens hustru er trolig død før 1702. Mogens fikk iallefall 2 uekte barn i Røyken med Sidsel Hansdatter:

1. Gulbrand Mogensen, dpt. 9 Juli 1702, gravl. 15 Juli 1703.
2. Berthe Mogensdatter, dpt. 25 Mai 1704, g.m. 5 Mai 1726, Iver Sivertsen. De var bosatt på gården Hoff (Båtstø) i Røyken.

I panteboka 1715 får vi vite at Mogens "deswerre er for 13 aar siiden bleven fangen i Tyrkiet og icke wiides enten hand kand komme derfra Eller icke".Mer info kommer.......1)

1) Akershus fylke, Nedre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (A-10469/Hda/L0001), 1680-1695, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 33 (Fa 0033), 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 36 (Fa 0036), 1695-1696, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Protokollnummer: 1, Sted: Nedre Romerike sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Protokollnummer: 2, Sted: Nedre Romerike sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO