slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ingrid Andersdatter Ottarsrud/Tomter ( - ca. 1714)

Ingrid Andersdatter ble trolig født på gården Ottarsrud, Frogn, Akershus. Hun døde trolig på gården Tomter, Frogn, Akershus. Hun var datter av Anders Colbjørnsen Tomter og Giøe Gulbrandsdatter Botner. Ingrid var gift med Haagen Anstensen Hale. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):1. Jøran Haagensdatter, f. ca. 1661, gravl. 12 Juni 1740, g.m. Hein Bertelsen Slottet i Hurum.
2. Christopher Haagensen, d. ca. 1717, (skifte 23 Okt. 1717), g.m. Helge Thorersdatter Voll.
3. Ansten Haagensen, d. ca. 1718, g.m. enken Ingeborg Syversdatter Stubberud.
4. Engebret Haagensen, g.m. Gunnild. Bosatt på Løes, Bekkensten og Skuterud.
5. Torborg Haagensdatter, d. ca. 1737, g.m.1. Torkild Andersen Fløyspjeld, g.m.2. Engebret Hansen, skifte den 8 Mars 1737.
6. Helgie Haagensdatter, f. ca. 1674, gravl. 23 Juli 1762, g.m. Christopher Nilsen Ermesjø.
7. Gullow Haagensdatter, f. ca. 1674, gravl. 8 Mai 1749, g.m. Tore Engebretsen Fergestedet i Hurum.
8. NN Haagensdatter, g.m. Ole Pedersen Hauger (Haneborg).
9. Mari Haagensdatter, d. ca 1717, g.m. Ole Gundersen Sundby Østre.


Mogens Enersen Åros sin mor var firemenning av barna ovenfor.


Ingrid nevnes i skifte etter hennes mor Giøe Gulbrandsdatter datert Tomter den 12 Des. 1643. Her nevnes det at moren bodde og døde på gården Ottarsrud i Frogn. Morbroderen Halle Gulbrandsen Kjeserud i Eidsberg var tilsynsmann for barna.

Ved Odelskatten 1652/1653 nevnes Anders Tomters barns gods. Dette var 1/2 skippund tunge i gården Kråka i Eidsberg, 1/2 skippund tunge i gården Eidareng i Askim og 1/2 fjerding mel i gården O på Hedemarken. (Vang). NB! Dette må være barnas morsarv etter barnas mormor Asbiør Hansdatter og utlagt på skifte ca. 1651 etter Mattis Rolfsen Eidareng i Askim og hans hustru Asbiør Hansdatter som må ha skiftet sitt gods samtidig som Mattis mens hun enda levde, ettersom Mattis eide dette godset før han døde.

Ingrids bror Michel Andersen Tomter står oppført som eier av godset ovenfor foruten den lille parten i gården O i Vang som nå trolig var solgt eller pantsatt ved Odelsskatten 1655/1656. Dette må være Michel og hans søskens gods.

Ved skifte etter Hans Mathiasen Eidareng i Askim (Ingrids mors halvbror) står det at han kjøpte 1/2 skippund tunge i gården Eidareng den 23 Jan. 1656 for 80 riksdaler og på tinget i Askim den 8 Mars 1656 tinglystes Michel Andersen Tomters salg av dette godset. Samtidig solgte Torkild Gulbrandsen Botner (Michel og Ingrids morbroder) en part i gården "Sille" (Sæli) i Vang på Hedemarken for 70 riksdaler.

Ved Kontribusjonsskatten for Follo 1657/1658 eier "Inngeri Tompter" 1/2 skippund tunge i gården Kråka i Eidsberg. NB! Dette var det samme godset som "Haagen Halle" eide i Kontribusjonsskatten for Follo 1659/1660. Han eide da også 3 1/2 lispund tunge i gården Tomter i Frogn. Riktignok står godset i Kråka som en gård i Askim, men dette må være feilskrift. Dette tyder helt klart på at Haagen Anstensen Hale var gift med Ingrid Andersdatter Tomter. Dessuten så hadde mange av barna en datter Ingrid/Inger, men ingen av barna hadde en datter Giøe.

Ved Kontribusjonsskatten for Follo 1660/1661 eier "Haagen Halle" det samme i Kråka og 4 lispund mel i Tomter. (Se også nedenfor).

På tinget i Eidsberg den 7 Mai 1664 tinglystes et pantebrev av Michel Andersen Tomter på 1/2 skippund tunge med bygsel i gården Kråka i Eidsberg til Asbiør [Amundsdatter] Kjeserud for 84 riksdaler 1 ort på 30 år. Om ikke pantebrevet ble innløst så skulle Asbiør beholde gården som hennes odel. Michel hadde tidligere makeskiftet til seg 1/2 skippund tunge med bygsel i gården Kråka av sin svåger (verbroder) Haagen Anstensen Hale som fikk 1/2 skippund i Michels påboende gård Tomter. Datert 27 Apr. 1664. (Asbiør [Amundsdatter] Kjeserud var enke etter Halle Gulbrandsen Kjeserud som var morbroder til Michel Andersen og Haagens hustru. Asbiør Kjeserud var datter av Amund Bjørulsen Hallangen i Frogn (Ås) i Akershus og Guri Lauritsdatter Vear i Røyken, Buskerud).


I en supplikk (nr. 46) datert Christiania 20 Apr. 1699 klager Engebret Haagensen på Løes på Nesodden over at han ble oppsagt på gården av Peder Pedersen Møller. Engebret hadde bygslet og festet Løes for 3 år siden og giftet seg med enken. Han hadde da også fått gjelden til hans formand m.m. Kona eide 2 lispund salt i gården Røer etter hennes salige moder.

Haagen og Ingrid hadde iallefall sønnene Engebret Haagensen Løes/Bekkensten/Skuterud, Christopher Haagensen Tomter og Ansten Haagensen Stubberud. Dette kommer fram i en sak på tinget i Ås den 24 Nov. 1712.

Haagen og sønnen Christopher bodde på Tomter i 1715.

I en supplikk datert Akershus 1 Jan. 1715 var Engebret Haagensen Skuterud arrestert og satt på Akershus festning.

Sønnen Ansten Haagensen Stubberud kjøpte 1 2/3 lispund tunge i gården Tomter av hans svåger Ole Pedersen Hauger som Ole ved sin hustru hadde blitt eiende. Datert den 19 Nov. 1718.

Svigersønnen Christopher Nilsen bodde på gården Tomter i Frogn da han kjøpte gården Ermesjø i 1726 og han og svågeren Ole [Pedersen] Hauger og Gunder [Olsen] Nordby (sønn av Mari Haagensdatter) solgte også 19 1/6 lispund tunge i gården Tomter til Lars Anstensen. Datert 8 Nov. 1726.

Christopher Nilsen kjøpte gården Ermesjø i Frogn, Akershus den 23 Sep. 1726. Han solgte gården den 2 Apr. 1747 til sønnene Nils og Paul. Dette kommer fram i skifte etter sønnen Nils. Her nevnes også Nils sine brødre og svågre.

Se også tyverisaken under datteren Helgie Haagensdatter der mange av hennes barn og ektefeller ble straffedømt.

Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 66.
Ås bygdebok 1, side 65.
Frogn bygdebok side 185 - 189.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0157: Dokumenter, 1643, s. 121.