slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anders Colbjørnsen Tomter ( - ca. 1654)

Anders Colbjørnsen døde ca. 1654 på gården Tomter, Frogn, Akershus. Han var gift med Giøe Gulbrandsdatter Botner. De hadde barna (rekkefølgen usikker):


1. Michel Andersen, f. ca. 1635, g.m. en datter av Karl Ullerud.
2. Anders Andersen, d. ung ?
3. Colbjørn Andersen, d. ung ?
4. Ingrid Andersdatter, g.m. Haagen Anstensen Hale i Ås. Senere Tomter i Frogn.
5. Gjøa Andersdatter, d. ung ?

Alle barna er født på gården Ottarsrud i Frogn.

Ved jordeboka 1615 eier Anders og Herloff Colbjørnssønner og Sigri Colbjørnsdatter på Tomter 18 lispund mel i gården Voll, Ås, Akershus. (Det er meget trolig Sigri som senere bor på Voll).


Ved jordeboka 1624 og 1626 eier "Anders Ottersrudt" i følgende gårder: Digerud 15 lispund salt, Berg 4 lispund salt, Voll 19 lispund mel, Dylterud 7 1/2 lispund mel og 1 fjerding mel i gården Gunderud.

Ved Landskatten 1628 eier "Annders Otterød" i følgende gårder: Voll 19 lispund mel, Tomter 1 fjerding mel, Gutterød 2 lispund mel, Digerud 15 1/2 lispund salt og Berg 4 lispund salt.


Ved Landskatten 1628/1629 eier "Annders Ottersrød" i følgende gårder: Voll 19 lispund mel, Tomter 1 fjerding mel, Digerud 15 1/2 lispund salt og Berg 4 lispund salt.

Ved Landskatten 1635 eier Anders Ottersrud i gården: Voll i Ås 18 lispund mel, og 15 lispund mel i gården Garsvik i Høland. Gardsvik må være konas farsarv og ble solgt ca. 1635. Dette kommer fram i skifte etter kona nedenfor. Der nevnes det at 15 lispund i gården Gardsvik i Høland ble solgt til Giøes [halv]bror Torkild Botner i Høland for 100 riksdaler mens Giøe fortsatt levde. NB! Dette godset står ikke oppført hos Anders eller Torkild ved Landskatten 1636 og 1637. Dette må være fordi det i samme skifte nevnes at Torkild kun hadde betalt 30 riksdaler mens Giøe Gulbrandsdatter levde og resten av pengene etter at Giøe var død. Torkild eide i Gardsvik ved Odelsskatten 1641/1642 og ved Unionsskatten 1642.

Ved Landskatten 1636 eier Anders Ottersrud i gården: Voll 1 skippund 2 lispund mel.

Bondelensmann Anders Ottersrud nevnes vedrørende et diplom datert den 24 - 25 Sep. 1641. Dette brev ble lest og forkynt på tinget i Ås den 22 Mars 1643 og det er her Anders nevnes. Anders bodde altså fortsatt på gården Ottarsrud den 22 Mars 1743. (Se nederst på høyre side på side 48 i lenken ovenfor).

Anders må derfor ha flyttet fra gården Ottarsrud til gården Tomter 1643. (Anders nevnes som leilending på Ottarsrud ved Unionsskatten 1642. Han brukte også en sag dette året 1642).

Anders Colbjørnsen Tomter og hans barn nevnes i skifte etter hans hustru Giøe Gulbrandsdatter, datert Tomter den 12 Des. 1643. Her nevnes det at Giøe Gulbrandsdatter bodde og døde på gården Ottarsrud. Broren Halle Gulbrandsen Kjeserud i Eidsberg var tilsynsmann for barna.

Videre nevnes det at 15 lispund i gården Gardsvik i Høland ble solgt til Giøes [halv]bror Torkild Botner i Høland for 100 riksdaler mens Giøe fortsatt levde. Videre nevner Anders at han hadde eid 1 skippund 1 lispund mel i gården Voll i Ås, som han etter hustruens død hadde pantsatt. Senere hadde han kjøpt gården Tomter i Frogn som fortsatt var ubetalt. Barnas morbroder og tilsynsmann Halle Kjeserud mente at pengene Anders hadde fått for gårdene Gardsvik og Voll skulle deles og skiftes med barna. Gården Tomter skulle Anders selv beholde og betale.

Gården Voll må han ha pantsatt til sin søster ? Sigri (Siri) som eide 2 skippund mel i gården ved Kontribusjonsskatten 1644/1645. Tidligere eide Sigri 18 lispund mel. Hun var meget trolig mor til lensmann Anders Pedersen Voll som eide det samme ved skattematrikkelen 1647.


"Anders Tombter" var oppsitter på gården Tomter ved Skattematrikkelen 1647. Han eier da 2 skippund mel med bygsel i gården.

Ved Odelsskatten 1647/1648 eier "Anders Tompter" 2 skippund mel med bygsel i gården Tomter. Dette var både odels- og pantegods. Videre eide han 2 lispund salt med bygsel i Dyrløkke i Frogn. Dette var pantegods.

Ved Kontribusjonsskatten 1650 eier "Anders Thompter" 2 skippund mel med bygsel i gården Tomter.

Se mer om barnas gods under datteren Ingrid.

Anders giftet seg andre gang med Marthe. De hadde ikke barn.

Ved Odelskatten for Follo 1655/1656 eier "Marthe Tompter" parten i Dyrløkke.


Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 66.
Frogn bygdebok side 185 - 189 og 606.
Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog 3, side 62.
RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ek/L0008: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:, 1624-1626, s. 229.
Skattematrikkelen 1647. 2 : Akershus fylke.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0154: Dokumenter, 1641, s. 43.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0157: Dokumenter, 1643, s. 121.