slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Giøe Gulbrandsdatter Botner/Ottarsrud ( - ca. 1640)

Giøe Gulbrandsdatter ble født på gården Botner, Høland, Akershus. Hun døde ca. 1640 på gården Ottarsrud, Frogn, Akershus. Hun var datter av Gulbrand Hallesen Botner og Asbiør Hansdatter Logn Indre. Giøe var gift med lensmann Anders Colbjørnsen Ottarsrud/Tomter. De hadde barna (rekkefølgen usikker):


1. Michel Andersen, f. ca. 1635, g.m. en datter av Karl Ullerud.
2. Anders Andersen, d. ung ?
3. Colbjørn Andersen, d. ung ?
4. Ingrid Andersdatter, g.m. Haagen Anstensen Hale i Ås. Senere Tomter i Frogn.
5. Gjøa Andersdatter, d. ung ?

Alle barna er trolig født på gården Ottarsrud i Frogn.


Bondelensmann Anders Ottersrud nevnes vedrørende et diplom datert den 24 - 25 Sep. 1641. Dette brev ble lest og forkynt på tinget i Ås den 22 Mars 1643 og det er her Anders nevnes. Anders bodde altså fortsatt på gården Ottarsrud den 22 Mars 1743. (Se nederst på høyre side på side 48 i lenken ovenfor).

Anders flyttet fra gården Ottarsrud til gården Tomter 1643.

Anders Colbjørnsen Tomter og hans barn nevnes i skifte etter hans hustru Giøe Gulbrandsdatter, datert Tomter den 12 Des. 1643. Her nevnes det at Giøe Gulbrandsdatter bodde og døde på gården Ottarsrud. Broren Halle Gulbrandsen Kjeserud i Eidsberg var tilsynsmann for barna.

Videre nevnes det at 15 lispund i gården Gardsvik i Høland ble solgt til Giøes [halv]bror Torkild Botner i Høland for 100 riksdaler mens Giøe fortsatt levde. Anders sier også at han hadde eid 1 skippund 1 lispund mel i gården Voll i Ås, som han etter hustruens død hadde pantsatt. Senere hadde han kjøpt gården Tomter i Frogn som fortsatt var ubetalt. Barnas morbroder og tilsynsmann Halle Kjeserud mente at pengene Anders hadde fått for gårdene Gardsvik og Voll skulle deles og skiftes med barna. Gården Tomter skulle Anders selv beholde og betale.

Se mer om barnas gods under datteren Ingrid.Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 66.
Frogn bygdebok side 185 - 189 og 606.
Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog 3, side 62.
RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ek/L0008: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:, 1624-1626, s. 229.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0154: Dokumenter, 1641, s. 43.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0157: Dokumenter, 1643, s. 121.