slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Michel Andersen Ottarsrud/Tomter (ca. 1635 - )

Michel Andersen ble født på gården Ottarsrud, Frogn, Akershus. Han var sønn av Anders Colbjørnsen Tomter og Giøe Gulbrandsdatter Botner. Michel var gift med en datter av Karl Ullerud.


Michel nevnes i skifte etter hans mor Giøe Gulbrandsdatter datert Tomter den 12 Des. 1643. Her nevnes det at moren bodde og døde på gården Ottarsrud i Frogn. Morbroderen Halle Gulbrandsen Kjeserud i Eidsberg var tilsynsmann for barna.

Ved Odelskatten 1652/1653 nevnes Anders Tomters barns gods. Dette var 1/2 skippund tunge i gården Kråka i Eidsberg, 1/2 skippund tunge i gården Eidareng i Askim og 1/2 fjerding mel i gården O på Hedemarken. (Vang). NB! Dette må være barnas morsarv etter barnas mormor Asbiør Hansdatter og utlagt på skifte ca. 1651 etter Mattis Rolfsen Eidareng i Askim og hans hustru Asbiør Hansdatter som må ha skiftet sitt gods samtidig som Mattis mens hun enda levde, ettersom Mattis eide dette godset før han døde.

Michel Andersen Tomter står oppført som eier av godset ovenfor foruten den lille parten i gården O i Vang som nå trolig var solgt eller pantsatt ved Odelsskatten 1655/1656. Dette må være Michel og hans søskens gods.

Ved skifte etter Hans Mathiasen Eidareng i Askim (Michels mors halvbror) står det at han kjøpte 1/2 skippund tunge i gården Eidareng den 23 Jan. 1656 for 80 riksdaler og på tinget i Askim den 8 Mars 1656 tinglystes Michel Andersen Tomters salg av dette godset. Samtidig solgte Torkild Gulbrandsen Botner (Michels morbroder) en part i gården "Sille" (Sæli) i Vang på Hedemarken for 70 riksdaler.

Ved Kontribusjonsskatten for Follo 1657/1658 eier "Inngeri Tompter" 1/2 skippund tunge i gården Kråka i Eidsberg. NB! Dette var det samme godset som "Haagen Halle" eide i Kontribusjonsskatten for Follo 1659/1660. Han eide da også 3 1/2 lispund tunge i gården Tomter i Frogn. Riktignok står godset i Kråka som en gård i Askim, men dette må være feilskrift. Dette tyder helt klart på at Haagen Anstensen Hale var gift med Ingrid Andersdatter Tomter.

Ved Kontribusjonsskatten for Follo 1660/1661 eier "Haagen Halle" det samme i Kråka og 4 lispund mel i Tomter. (Se også nedenfor).

På tinget i Eidsberg den 7 Mai 1664 tinglystes et pantebrev av Michel Andersen Tomter på 1/2 skippund tunge med bygsel i gården Kråka i Eidsberg til Asbiør [Amundsdatter] Kjeserud for 84 riksdaler 1 ort på 30 år. Om ikke pantebrevet ble innløst så skulle Asbiør beholde gården som hennes odel. Michel hadde tidligere makeskiftet til seg 1/2 skippund tunge med bygsel i gården Kråka av sin svåger (verbroder) Haagen Anstensen Hale som fikk 1/2 skippund i Michels påboende gård Tomter. Datert 27 Apr. 1664. (Asbiør [Amundsdatter] Kjeserud var enke etter Halle Gulbrandsen Kjeserud som var morbroder til Michel Andersen og Haagens hustru. (Asbiør Kjeserud var datter av Amund Bjørulsen Hallangen i Frogn (Ås) i Akershus og Guri Lauritsdatter Vear i Røyken, Buskerud).

Ved manntallet 1665 bor Michel på gården Tomter i Frogn. Han er da 30 år gammel.


Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 66.
Ås bygdebok 1, side 65.
Frogn bygdebok side 185 - 189.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0157: Dokumenter, 1643, s. 121.