slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Asbiør Hansdatter Logn/Botner/Haugen/Eidareng ( - ca. 1658)

Asbiør Hansdatter ble muligens født i Høland, Akershus. Hun døde ca. 1658 på gården Eidareng, Askim, Østfold. Hun var datter av Hans Logn og Ingrid Logn. Asbiør var første gang gift med Gulbrand Hallesen Botner. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):


1.
Halle Gulbrandsen, d. ca. 1658, g.m. Ambiør Amundsdatter Hallangen. Bosatt Kjeserud, Eidsberg, Østfold.
2.
Bottolf Gulbrandsen, f. ca. 1608, d. 1690-tallet, g.m. Gunhild Svensdatter. Bosatt bl. a. på Dramstad i Askim.
3. Giøe Gulbrandsdatter, d. ca. 1640, g.m. Anders Colbjørnsen Ottarsrud/Tomter.


Asbiør giftet seg andre gang ca. 1614 med Mattis Rolfsen Haugen. De hadde barna:

1. Hans Mathiasen, f. ca. 1620, d. ca. 1678, g.m. Maren Iversdatter. Skifte 9 Jan. 1682.
2. Ragna Mattisdatter, g.m.1. Kjell Guttulsen Gjellestad, g.m.2. Torsten Olsen.


Mattis Rolfsen Eidareng var bror av Ragnhild Rolfsdatter Auten/Botner. Ragnhild var gift med Asbiørs stesønn Torkild Gulbrandsen Botner.

Ved jordeboka 1615 eide Mattis [Rolfsen] Haugen i Trøgstad og hans hustru alt godset etter Gulbrand Hallesen Botner foruten 2 skippund mel i gården Botner som stesønnen Torkild Gulbrandsen Botner eide i 1615. Dessuten var også 1/2 skippund i Botner borte, hvem eide det i 1615 ? De andre barna etter Gulbrand var forsatt umyndige.

Mattis og Asbiør bodde først på gården Haugen i Trøgstad som Mattis sin far eide før de flyttet til gården Eidareng (Ereng) i Askim ca. 1617.

Ved Landskatten 1618 bor de på gården Eidareng i Askim.

At Asbiør Hansdatter på Ereng (Eidareng) i Askim er datter av Hans Logn (død ca. 1617) og Ingrid på Indre Logn (død ca. 1623) framgår indirekte av et diplom (domskjennelse) av 6 Apr. 1622 ved Oslo bispestol, Høland prestearkiv. Ingrid Logn var da innstevnet med sine medarvinger til tinget for ødegården Bøler i Høland, og medarvingene var Mathis Ereng i Askim og Gudmund Rud i Aurskog.

NB! Mattis døde ca. 1651 og skifte etter ham må ha vært dette året selv om han fortsatt nevnes ved Odelsskatten 1651/1652. Sønnen Hans hadde overtatt Eidareng (Ereng) ved Odelsskatten 1652/1653. Her ser vi også at Asbiør må ha skiftet sitt gods mens hun enda levde, samtidig eller rett etter Mattis.

Asbiør bodde fortsatt på gården Eidareng i Askim ved Odelsskatten 1652/1653, 1653/1654, 1654/1655, 1655/1656, 1656/1657 og ved Rosstjenesteskatten 1657/1658. Dette er siste gang hun nevnes.

NB! I Gårdshistorie for Askim, bind 2, side 20 står det: "Da Mattis døde omkring 1650 flyttet enka til sønnen Halle på Kjeserud i Eidsberg" men dette er altså feil, hun bodde på Eidareng til hun døde. Det er også feil at hun hadde en sønn Jørgen som var lensmann i Høland og Torkel Gulbrandsen var ikke hennes sønn, men stesønn.


Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28.
I Gårdshistorie for Askim, bind 2, side 20.
RA, Danske Kanselli, Skapsaker, F/L0026: Skap 9, pakke 133, litra A-E, 1615-1632, s. 27.
RA, Danske Kanselli, Skapsaker, F/L0027: Skap 9, pakke 133, litra F-K, 1587-1617, s. 103.
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0007: Prestearkiv - Akershus, 1573-1693, s. 226.