slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Gulbrand Hallesen Botner ( - ca. 1613)

Gulbrand Hallesen ble født på gården Botner, Høland, Akershus. Han døde ca. 1613 på gården Botner, Høland, Akershus. Han var sønn av Halle Torkildsen Botner og Giøe Mogensdatter. Gulbrand var første gang gift med Åse. De hadde sønnen:

1. Torkild Gulbrandsen, d. ca. 1665, g.m. Ragnhild Rolfsdatter Auten.


Gulbrand giftet seg andre gang med Asbiør Hansdatter Logn Indre. De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1.
Halle Gulbrandsen, d. ca. 1658, g.m. Ambiør Amundsdatter Hallangen. Bosatt Kjeserud, Eidsberg, Østfold.
2.
Bottolf Gulbrandsen, f. ca. 1608, d. 1690-tallet, g.m. Gunhild Svensdatter. Bosatt bl. a. på Dramstad i Askim.
3. Giøe Gulbrandsdatter, d. ca. 1640, g.m. Anders Colbjørnsen Ottarsrud/Tomter.

Ragnhild Rolfsdatter Auten ovenfor var søster av Asbiør Hansdatter Logns andre ektemann Mattis (Mathias) Rolfsen Auten/Haugen/Eidareng.


Gulbrand «var kommen for Skade» å slå ihjel bonden Oluf Halvorsen på Nes, Høland, og fikk «Sone brev» for drapet den 16 Aug. 1580.

Gulbrand nevnes som lensmann i Høland den 1 Aug. 1599. (E. A. Thomle: Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, 5. bind, (Chra. 1897) side 368ff. Broren Eivind Jellebøl nevnes på side 370.

Gulbrand var oppsitter på gården Botner i Høland ved Bygningsskatten 1593 -1604.


Ved Landskatten 1610 eier Gulbrand i følgende gårder: Botner i Høland 3 skippund, Gardsvik i Høland 15 lispund, Spjøter i Svindal 1 1/2 skippund, O i Vang 1 skippund, Hubred i Vang 1 1/2 skippund smør, Kongstorp 1 fjerding malt, Sæli i Vang 1 skippund, og Sneisrud i Eidsvoll 1 skippund.

Ved Landskatten 1612 eier Gulbrand i følgende gårder: Botner i Høland 3 skippund, Gardsvik i Høland 15 lispund, O i Vang 1 1/2 skippund, Sæli i Vang 1 skippund, Hubred i Vang 1 1/2 skippund smør, Spjøter i Svindal 1 1/2 skippund, Sneisrud i Eidsvoll 1 spand smør og 1 skippund og lille Mørktvedt i Askim 1 fjerding, Fosser 15 lispund.

Ved Landskatten 1613 eier Gulbrand i følgende gårder: Botner i Høland 3 skippund, Gardsvik i Høland 15 lispund, O i Vang 1 1/2 skippund, Sæli i Vang 1 skippund, Hubred i Vang 1 1/2 skippund smør, Spjøter i Svindal 1 1/2 skippund, Sneisrud i Eidsvoll 1 skippund og lille Mørktvedt i Askim 1 fjerding.


Ved Landskatten 1614 har sønnen Torkild overtatt gården Botner. Han eier i følgende gårder: Botner i Høland 3 skippund, Gardsvik i Høland 15 lispund, O i Vang 1 skippund, Sæli i Vang 1 skippund, Hubred i Vang 1 1/2 skippund smør, Spjøter i Svindal 1 1/2 skippund, Sneisrud i Eidsvoll 1 spand smør og 1 skippund, Eidareng i Askim 2 skippund og lille Mørktvedt i Askim 1 fjerding. Dette godset var Torkilds, hans mor og hans søskens gods.

Gården Fosser som Gulbrand Botner eide i 1612 eide broren Eivind Jellebøl i 1613. Senere eide Torkild Gulbrandsen Botner denne gård. Vi ser også at Torkild Gulbrandsen Botner eier gården Eidareng i 1614. Neri Hov eide gården ved Landskatten 1612. Ved Landskatten 1618 eide Mattis Rolfsen Eidareng gift med enken Asbiør Hansdatter Logn denne gården.Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14-15 og 28.
Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748) § 10, 11, 15.