slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Gunnild Clemmetsdatter Åros ( - etter 1693)

Gunnild Clemmetsdatter døde etter 1693 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Hun var første gang gift med Asle Hansen Åros. De hadde iallefall barna:

1. Sidsel Aslesdatter Åros, f. ca. 1660, gravl.
18 Feb. 1705, g.m. ca. 1688, enkemannen Frands Jørgensen Fritz.
2. N.N. Aslesdatter, trolig g.m. Mogens Enersen.

Enken Gunnild Clemmetsdatter eier 1 skippund 2 1/2 lispund salt med bygsel i Østre Åros ved Jordeboka 1661. Hun føder 3 hester, 10 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. Hun har skog til gjerdefang og ildebrand.

Gunnild nevnes på Åros i Tiendemanntallet for Bragernes 1661. Hun nevnes også i Leilendingsskatten for Hurum og Røyken 1663 - 1668.

Gunnild Clemetsdatter stevner Augustinus Sundby for skogshugst i Årosskogen. Datert 18 Okt. 1662.

I Manntallet 1664 nevnes Aaraas som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Enchen. Hun har tjenestedrengene Ole Pedersen 20 år, Hans Nielsen 20 år og Guldbrand Torsen 60 år.

I Manntallet 1666 nevnes Aaraas som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Enchen Gunill.

På tinget i Røyken den 8 Aug. 1666 fredlyser Gunnild sin skog som hun mener at hennes nabo fenrikken har ryddet en del av.

Gunnild giftet seg andre gang ca. 1668 med den senere lensmann Erland Mogensen Åros. De hadde barna:

1. N.N. Erlandsdatter, n. 1687. Se nedenfor.

I 1687 skjenker Erland "1 Rødt alterklæde foræret til kirchen af Bonde Lensmanden Erland Mogensen Anno 1687. 1 Cattuns alter klæde haver oc forte Lensmands datter til kirchen forærit med hendes nafn paa.". (Røyken kirke).

Erland Mogensen nevnes som oppsitter på Aaraas f.o.m. Leilendingskatten 1669. Han var lensmann i Røyken 1669 - 1692.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1693 nevnes Gunnild som værmoder til Frants Jørgensen Frits som på hennes og hans egne vegne lot forkynne deres givne avkald på arv etter Gunnilds salige ektemann Erland Mogensen. Datert 4 Jan. 1693.

1) Killingstad: Røyken før og nu.
Røyken Historielags Årbok 1997, side 62 - 70.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1705, side 58.
EA-5869/R/Ra/L0004/0002/0001, Tiendemanntall: V Bragernes, , , 1661-, oppb: RA
EA-5869/R/Ra/L0016/0004/0001, Leilendingsskatt: AAA Hurum og Røyken, , , 1663-, oppb: RA
EA-5869/R/Rb/L0053/0004/0003, Hurum og Røyken: UUUU Leilendingsskatt, , , 1668-, oppb: RA
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 34 (Fa 0034), 1693-1693, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.