slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Asle Hansen Åros ( - ca. 1660)

Asle Hansen ble født på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1660 på Østre Åros. Asle var sønn av Hans Pedersen Åros og Marte Bjørulsdatter Oppegaard. Han var gift med Gunnild Clemmetsdatter. De hadde iallefall barna:

1. Sidsel Aslesdatter Aaraas, f. ca. 1661, gravl. 18 Feb. 1705, g.m. ca. 1688, enkemannen Frands Jørgensen Fritz.
2. N.N. Aslesdatter, trolig g.m. Mogens Enersen.

Asle og hans far på den ene side og Augustinus [Hansen] Sundby nevnes i en grensesak mellom Åros og Sundby. Datert 28 Nov. 1643. Dette gjelder en sag og en foss beliggende mellom Åros og Sundby samt et stykke engeland og skog. Dette hadde tidligere blitt brukt av Hans [Pedersen] Åros og salige Hans [Bjørulsen] Sundby. De inngikk et forlik. (Hans Åros var svåger til Hans Sundby).

Ved Rosstjenesteskatten 1644/1645 eier Asle 1/2 skippund salt i Syltingli.

I Koppskatten 1645 nevnes Asle Aaraas, hans kvinne, en pige og en tjenestekvinne.

Skattematrikklen 1647 for Røggenn Prestegield viser bl. a. følgende:

Fuldegaarder

Asle Aaraas
Till. Kongl. Maytz. 1 pd. (skippund) salt.
Till bunden sielff 1 1/2 pd. (skippund) salt.
Till welb. Jens Bielche 2 1/2 lb. (lispund) salt.
Er tunge 2 pd. 2 1/2 lb.
Bunden sielff raader bøxsellen.

Ved Odelsskatten
1650/1651 eier han 1/2 skippund i Skofterud i Røyken, 1/2 skippund salt i Torvøya i Røyken, 7 1/2 lispund salt Gråøya i Røyken samt 1 skippund mel i Bolstad i Sande.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Asle Åros og Christopher Frøtvedt som bruker av Åros sag og betalte 6 riksdaler. Asle Åros brukte også Sætre sag i Hurum og betalte 6 riksdaler.

Ved Odelsskatten 1652/1653 eier han 15 lispund salt i Sætre på Hurum, 1/2 skippund salt i Torvøya i Røyken, 7 1/2 lispund salt Gråøya i Røyken samt 1 fjerding mel i Bolstad i Sande.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Asle Aaraas 2 hester, 5 kyr, 3 kviger, 5 kalver, 6 sauer og 3 svin.

I en arvesak etter Hans Pedersen Åros stevner Sivert (Syffuert) Hansen på søndre Heggum sin bror Asle Åros. Her nevnes også hans søster Maren Hansdatter på Heggedal i Asker og ektemann Knud Heggedal. Datert 7 Juni 1658,

I Manntallet 1664 nevnes Aaraas som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Enchen. Hun har tjenestedrengene Ole Pedersen 20 år, Hans Nielsen 20 år og Guldbrand Torsen 60 år.

I Manntallet 1666 nevnes Aaraas som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Enchen Gunill.

Mer info kommer.......1)

1) Killingstad: Røyken før og nu.
Røyken Historielags Årbok 1997, side 62 - 70.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 157 (RA/EA-5965/F02/L0157), 1643-1643, oppb: Riksarkivet.