slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle
Sønnen Sivert
Til Grafisk Anetavle Datteren Maren

Maret Bjørulsdatter Oppegård/Åros ( - før 1658)

Maret Bjørulsdatter døde før 1658 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Bjørul Oppegaard og Marine Oppegaard. Hun var gift med Hans Pedersen Åros. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1.
Asle Hansen Åros, d. ca. 1660, g.m. Gunhild Clemetsdatter, n. 1661 - 1693.
2.
Sivert Hansen Heggum, f. ca. 1610, d. ca. 1691, g.m. Ingri Trulsdatter.
3. Maren Hansdatter Heggedal, d. ca. 1687, g.m.1.
Knud Hansen Heggedal, g.m.2. ca. 1677, enkemann Erik Andersen Bølstad.

Hans Pedersen Åros blir en av bygdens mektigste menn og stor eiendomsbesitter. Han beviser 1603 at han har odelsrett til gården Beston, og brukeren der Gunder Clemetsøn fraflytter gården. Det er i dette forliksbrevet hans hustru nevnes ”Marett Bierulffs dott(er)”, Kilde: Forliksbrev på papir av 28 Sep. 1603 i Riksarkivet.

Den
2 Mai 1620 ble det holdt skifte etter Bjørul Oppegård og hans hustru Marine. Hans på Østre Aaraas i Røyken arvet på sin hustrus vegne i følgende gårder etter svigerforeldrene:

Grøtterud på Modum, 1 skippund.
Gundhus, 1/2 skippund med halv bygsel.
Løgen. 3 1/2 lispund odelsgods.
Krogerud, 1 skippund 8 lispund pantegods.

I odelsjordeboka fra 1624 er det kun en part på ½ pund mel i Grøtterud og parten i Krogsrud som kan spores tilbake til skiftet på Oppegaard i 1620.

Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Bragenes fogderi:
«Røgenn Sogenn.
Jordeigendis Bønder.
Hanns AarAaßis Guods
wdj AarAas - 1½ pund Salt
Schoffterud - ½ pund salt
Groøenn - 7½ Lißpd salt
Myre - 1 færing salt.
Syttinglid - 1 færing salt.
Setter paa Huorumb - 15 lißpd salt.
Gißlerud - 15 Lißpd salt.
Krogsrud - 1½ pund Meell.
Mørklebye - 15 Lißpd meell.
Grøtterud - ½ pund meell».

Skattematrikklen 1647 for Røggenn Prestegield viser bl. a. følgende:

Fuldegaarder

Asle Aaraas

Till. Kongl. Maytz. 1 pd. (skippund) salt.
Till bunden sielff 1 1/2 pd. (skippund) salt.
Till welb. Jens Bielche 2 1/2 lb. (lispund) salt.
Er tunge 2 pd. 2 1/2 lb.
Bunden sielff raader bøxsellen.

Knud Aaraas
Till. schollen i Christiania 1 1/2 pd. (skippund) salt.
Till Jonn Oppegaard paa Folloug 1/2 pd. (skippund) salt. (Joen var bror av Maret).
Er tunge 1 1/2 pd. 2 lb.
Schollen i Christiania raader bøxsell.

Kiegstad
Tillkommer bunden sielff 2 pd. (skippund), 14 lb. (lispund) salt.
Till Joen Oppegaard paa Folloug 6 lb. (lispund) salt. (Joen var bror av Maret).
Er tunge 2 pd. 8 lb.
Bunden sielff raader bøxsellen.

Gulbrand Clemidtzrudt
Tillkommer Christen bøcher paa Bragerøen 15 lb. (lispund) salt.
Till welb. Jens Bielche 1/2 pd. (skippund) salt.
Till Amund Hallangen paa Folloug 7 lb. (lispund) salt. (Amund var bror av Maret).
Er tunge 1pd. 1 fr. 2 1/2 remol.
Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Frøedtuedt
Till. Marj proustigoedtz Kongl. Maytz. 1 pd. (skippund) salt.
Till Hans Aaraas i Røgen sogn 1/2 pd. (skippund) salt.
Till Kongl. Maytz. 1 fr. (fjerding) salt.
Till Røgen presteboel 4 lb. (lispund) salt.
Till Horrumbs presteboel 4 lb. (lispund) salt.
Er tunge 1 1/2 pd. 4 1/2 lb.
Biuger huer deris anpart

Haffuegarder

Gislerøed
Till Hans Aaraas i Røgensogn 15 lb. (lispund) salt.
Er tunge 12 lb.

Ødde gaarder


Thorfføe

Till Hans Aaraas i Røgensogn 1/2 pd. (skippund) salt.
Er tunge 8 lb. 1)

1) Forliksbrev på papir av 28 Sep. 1603 i Riksarkivet.
Utrykt diplom i Riksarkivet datert Oppegaard 2.3.1620.
Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 10. Bragenes fogderi, folio 567.

Røyken Historielags Årbok 1997, side 62 - 70.