slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Sivert Hansen Åros/Heggum (ca. 1610 - ca. 1691)

Sivert Hansen ble født omkring 1610 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han døde omkring 1691 på gården Søndre Heggum i Røyken. Sivert var sønn av Hans Pedersen Åros og Marte Bjørulsdatter Oppegaard. Han var gift med Ingri Trulsdatter, n. 1658, d. etter 1691. De hadde iallefall barna:

1. Jon Sivertsen Rødby, f. ca. 1640, gravl. 17 Mai 1728, g.m. Ingri Thorsdatter.
2. Mari Sivertsdatter Bjørnstad, f. ca. 1655, gravl. 26 Jan. 1745, g.m.1, Halvor Jonsen Bjørnstad, g.m.2. Hans Haagensen Rud.
3. Hans Sivertsen Heggum, f. ca. 1658, gravl. 20 Nov. 1737. Hans var gift 3 ganger.


Ved Rosstjenesteskatten 1644/1645 eier Sivert 1/2 skippund mel i Bolstad i Sande og 1/2 skippund salt i "Rørumb", trolig på Jeløya.


I Koppskatten 1645 nevnes Siffer Hegenn, hans kvinne og en pige.


Sivert var oppsitter ved
Skattematrikkelen 1647.

Ved Odelsskatten 1652/1653 eier han 1 skippund mel i Bolstad i Sande, 1/2 skippund meli Lille Bolstad i Sande samt 1/2 skippund salt i Jeløya.

I en sak vedr. Nordre Nærsnes den 4 Aug. 1653, nevnt i et vedlegg til Fogderegnskapet 1660/1661, var "Syffuert Heggem" lagrettemann. Her vises hans segl. Han har SHS i seglet sitt. Seglet er dog litt utydelig, men ligner meget på seglet til hans far i 1610.Ved Kvegskatten 1657 hadde Siffuer Hegenn, 2 hester, 9 kyr, 9 ungfe, 9 sauer, 5 svin og 2 bukker.

I en arvesak etter Hans Pedersen Åros stevner Sivert sin bror Asle Åros. Her nevnes også hans søster Maren Hansdatter på Heggedal i Asker og ektemann Knud Heggedal. Datert 7 Juni 1658,

I en sak på Søndre Heggum 22 Nov. 1658 kjøper Sivert en part på 2 1/2 lispund salt i Søndre Gråøya, her nevnes også hans far og Siverts hustru Ingri Trulsdatter: (RA dipl. orig. papir).

Christopher Trulsen på Åsaker i Røyken, Gullich Trulsen i Hyggenstrand, Odd Hansen i Hyggenstrand, kunngjør at siden salige Hans Pedersen, fordums boende på Åros i Røyken, for forstrakte penger fikk 2 ½ lispund salt i Søndre Groøya i Røyken i pant, vårt rette odel, og siden vi ikke har klart å innløse godset, selger vi med våre hustruers samtykke, Christophers hustru var Åse Evensdatter, Gullichs hustru var Kiersten Christophersdatter og Odds hustru var Maren Pedersdatter, denne parten til Hans Åros etterlatte sønn, "Syffuert Hansøn på Søndre Heggen" i Røyken og hans hustru, Ingri Trulsdatter. (Bakpå: Lest på Heggen tingstue 18 Apr. 1659).

Sivert var oppsitter på Søndre Heggum ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 10 kyr, 5 ungfe og 9 sauer. Han har skog til noe sagtømmer, huggen last, bjelker m.m.

I Manntallet 1664 nevnes Heggum som "fulde gaard" og har oppsitteren Siffuer 53 år. Han har sønnen Joen 23 år og tjenestedrengen Cornelius 16 år. Husmannen Peder Joensen (Jensen?) 32 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Heggum som "fulde gaard" og har oppsitteren Siffuer 55 år. Han har sønnen Joen 23 år. Husmennene Hans skredder 32 år, Peer Jonsen (Jensen?) 34 år, Anders skomaker 37 år og Ole Nilsen 21 år bor også på gården.

Sivert var lagrettemann 1664 - 1674.

Ved Tiendemanntallet
1676 eier han 7 1/2 lispund salt i Sætre i Hurum.

Sivert var oppsitter ved Tiendemanntallet
1678 - 1682.

Ved Tingmøte i Røyken den 1 Sep. 1684 (Sak nr. 33 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684) spør Hans Sivertsen almuen om hans fars helsetilstand.

Sivert nevnes også i en sak fra Tingmøte i Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Syltingli saksøker Sivert Hansen (Aslesen er feilskrift) Heggum for en odelspart i Groøya. Her får vi også vite navnet på hans andre sønn, Jon som var fullmektig for sin far og bosatt på gården Rødby i Hurum.

I en arvesak på tinget i Røyken den 8 Des. 1691 stevner Hans Sivertsen sine medarvinger og søsken for gjeld som han har betalt, nemlig hans broder Joen Sivertsen Rødby på Hurum og hans søster Mari Sivertsdatter som var gift med Halvor Jonsen Bjørnstad. Det kommer også frem at søsteren Mari ble gjort "brodergild" på skiftet etter faren. Deres mor levde ennå i 1691.

Mer info kommer.......1)

1) Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 168 (RA/EA-5965/F02/L0168), 1658-1660, oppb: Riksarkivet.
Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Killingstad: Røyken før og nu.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 32 (Fa 0032), 1691-1691, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.