slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Jon Sivertsen Heggum/Rødby (ca. 1640 - 1728)

Jon Sivertsen ble født ca. 1640, trolig på gården Søndre Heggum, Røyken, Buskerud. Han døde 88 år gammel 1728 på gården Rødby, Hurum, Buskerud. Han var sønn av Sivert Hansen Heggum og Ingri Trulsdatter. Jon var gift med Ingri Thorsdatter. De hadde barna:

1. Thor Jonsen, f. ca. 1685, gravl. 8 Jan. 1730, g.m. 28 Juni 1716, Kirsten Froersdatter. Skifte etter Thor og kona den 10 Jan. 1730 (De døde 31 Des. 1729 og 5 Jan. 1730).
2.
Hans Jonsen, f. ca. 1687, Rødby, d. 1747, Rødby, g.m. 20 Juni 1717, Gonnor Andersdatter Killingstad.
3. Christen Jonsen, f. ca. 1690, gravl. 15 Jan. 1773, g.m. 18 Okt. 1716, Birthe Torkelsdatter Hage. Bosatt på Vestre Rød.
4. Sivert Jonsen, f. ca. 1693, gravl.
11 Juni 1756, g.m. 29 Juni 1721, Karen Andersdatter Killingstad. Bosatt Skalpe i Skoger.
5. Marthe Jonsdatter,
f. ca. 1696, gravl. 12 Juli 1759, g.m. 7 Juli 1715, lensmann Mads Trulsen Tofte.

Ingri og Jon giftet seg mellom 10 Feb. 1683 da Ingri nevnes som umyndig og 28 Sep. 1684.

Jon var lagrettemann.


Jon nevnes som eier av Torvøya i Røyken 1679 - 1693. Se eier nr. 13 på Torvøya.

I en supplikk datert Hyggenstrand i Røyken den 30 Jan. 1688 klager Halvor Bjørnstad og Christen Hyggen fra Røyken samt Sivert Holtebrekk og Jon Rødby fra Hurum over at de må frakte stein til Kongsvinger festning.

På tinget i Hurum den 12 Des. 1690 er "Joen Rødbye" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har ISS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 213RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 213).

I en arvesak på tinget i Røyken den 8 Des. 1691 stevner Hans Sivertsen sine medarvinger og søsken for gjeld som han har betalt, nemlig hans broder Joen Sivertsen Rødby på Hurum og hans søster Mari Sivertsdatter som var gift med Halvor Jonsen Bjørnstad. Det kommer også frem at søsteren Mari ble gjort "brodergild" på skiftet etter faren. Deres mor levde ennå i 1691.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1692 tinglyser Jon Sivertsen Rødby sitt pantebrev av broderen Hans Sivertsen Heggum på en fjerding salt med bygsel i Gråøya. Datert Heggum 20 Feb. 1692.

På tinget i Hurum den 12 Des. 1692 tinglyser Frantz Jørgensen Frits et skjøte fra Jon Sivertsen Rødby på 6 lispund, 1 remål salt i Sætre i Hurum. Datert Hyggenstrand i Røyken den 11 Aug. 1692.

På tinget i Sande den 5 Apr. 1693 tinglyser Jon sin loddseddel på 2 lispund 7 1/5 merker tunge uten bygsel i gården Skalpe i Skoger. Datert 7 Okt. 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Frantz Jørgensen på Østre Aaraas et skjøte fra [brødrene] Joen Sivertsen Rødby i Hurum og Hans Sivertsen [Søndre] Heggum i Røyken på 1/2 skippund salt med bygsel i Gråøya liggende under Østre Aaraas samt et skjøte fra Joen Sivertsen på 1/2 skippund salt med bygsel i Torvøya. Datert Østre Aaraas i Røyken den 14 Nov. 1693.

Jon ble oppnevnt som verge for sin kusine Sidsel Aslesdatter på skiftet etter hennes ektemann, bondelensmann Frants Jørgensen Frits den 3 Des. 1704 på gården Østre Åros.

På skiftet etter Jons svigerinne Ingeborg Torsdatter den 10 Mars 1760 på gården Nordre Hverdal i Sande arver bl. a. Jon og Ingris barn.

For mer informasjon om Jon og konas forfedre henvises til Per Reidar B. Christiansens artikkel i Genealogen Nr. 1/2000 side 35 ff og Hurum gårds- og slektshistorie, bind 1, side 392.

Jon nevnes også i en sak fra Tingmøte i Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Syltingli saksøker Jons far, Sivert Hansen Heggum for en odelspart i Gråøya.

Mer info kommer.......1)

1) Genealogen Nr. 1/2000 side 35 ff.
Hurum gårds- og slektshistorie, bind 1, side 392.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 1 (1715-1732), Kronologisk liste 1728, side 80.