slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hans Sivertsen Heggum (ca. 1658 - 1737)

Hans Sivertsen ble født omkring 1658, på gården Søndre Heggum, Røyken, Buskerud. Han døde 79 år gammel 1737 på gården Søndre Heggum. Han var sønn av Sivert Hansen Heggum og Ingri Trulsdatter. Hans var første gang gift med Anne Torkildsdatter Nes. De hadde barna:

1. Sivert Hansen, f. ca. 1689, gravl. 2 Okt. 1768, g.m.
7 Juli 1720, Ingeborg Knudsdatter Nes i Strømm.
2. Johannes Hansen, f. ca. 1692, gravl. 27 Mai 1725, g.m. 1 Feb. 1722, Ingeborg Olsdatter Bråset.

Barna ovenfor nevnes i skifte etter deres morfar Torkild Ellefsen Blakstad/Nes den 15 Okt. 1705 på gården Nes i Asker.

Hans giftet seg andre gang den 19 Sep. 1706 i Røyken kirke med Anne Olsdatter Børsand i Hurum. Anne døde i barselseng tilsammen med deres dødfødte barn.

Hans giftet seg tredje gang den 26 Feb. 1708 i Røyken kirke med Mari Glørsdatter. (f. ca. 1659 - gravl. 21 Des. 1727).

På tinget i Røyken den 1 Sep. 1684 ber Hans almuen bevitne at hans fader er gammel og har vært syk i 7 år. Derfor har Hans overtatt gården som ligger under Christiania Hospital.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 stevnes Hans for leirmålsbøter.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1690 pansetter Hans 4 kyr til Aslach Amundsen for lån av penger. Datert Gilhus 23 Nov. 1689.

På tinget i Røyken den 29 Juni 1691 tinglyser Hans sin bygselseddel på 18 lispund blandings mel i Heggum samt en bråte på gården som tilhører Oslo Hospital. Datert Oslo Hospital 2 Juni 1691.

I en arvesak på tinget i Røyken den 8 Des. 1691 stevner Hans Sivertsen sine medarvinger og søsken for gjeld som han har betalt, nemlig hans broder Joen Sivertsen Rødby på Hurum og hans søster Mari Sivertsdatter som var gift med Halvor Jonsen Bjørnstad. Det kommer også frem at søsteren Mari ble gjort "brodergild" på skiftet etter faren. Deres mor levde ennå i 1691.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1692 tinglyser Jon Sivertsen Rødby sitt pantebrev av broderen Hans Sivertsen Heggum på en fjerding salt med bygsel i Gråøya. Datert Heggum 20 Feb. 1692.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 utsteder Hans og hans broder Joen Sivertsen Rødby et skjøte på Gråøya til Frants Jørgensen Åros. Datert 14 Nov. 1693.

På tinget i Sande den 8 Mars 1694 tinglyser Abraham Halvorsen (Søndre Bølum) sitt skjøte på 11 1/2 lispund mel i gården Mellom Bolstad i Sande fra Hans Sivertsen Heggum. Datert Heggum i Røyken den 13 Feb. 1694.

Hans
er oppsitter på Søndre Heggum ved skattemanntallet 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Hans Heggem" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har HSS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).Hans Sivertsen selger kona Anne Olsdatters arvede part på 5 5/8 lispund salt med bygsel i gården Børsand til svågeren Ingebret Olsen Børsand. Datert Søndre Heggum i Røyken den 6 Juli 1707.

Hans Sivertsen
kjøper 5 lispund salt i Søndre Heggum fra Bent Bentsen Inglingstad. Datert Inglingstad 22 Feb. 1707.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på gården Søndre Heggum sammen med sin kone og 2 sønner. De har en tjenestepike.

Hans var oppsitter på Søndre Heggum ved matrikkelen 1723.

Hans ble gravlagt den 20 Nov. 1737 i Røyken kirke.

Mer info kommer.......1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 136.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 109.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 110.