slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Sivert Hansen Heggum (ca. 1689 - 1768)

Sivert Hansen ble født ca. 1689 på gården Søndre Heggum, Røyken i Buskerud. Han døde 1768 på gården Søndre Heggum. Han var sønn av Hans Sivertsen Heggum og Anne Torkildsdatter Nes. Sivert giftet seg den 7 Juli 1720 i Strømm kirke med Ingeborg Knudsdatter Nes. De hadde iallefall barna:

1. Torkild Sivertsen, dpt. 6 Apr. 1721, gravl. 17 Juni 1781, g.m. 14 Jan. 1745, Karen Eriksdatter Heggumeie.
2. Peder Sivertsen, dpt. 29 Nov. 1722, g.m. 14 Okt. 1755, Mari Mathiasdatter Ølstad.
3. Anne Sivertsdatter, dpt. 6 Mai 1725, gravl. 22 Mai 1725.
4. Marthe Sivertsdatter, dpt. 25 Aug. 1726, gravl. 6 Juli 1777, g.m. 10 Jan. 1759, Peder Hansen Hyggenstranden.
5. Hans Sivertsen, dpt. 15 Feb. 1730, gravl. 19 Mars 1730.

Han kalles både Sivert og Syver i kildene.

Sivert og kona bodde først på Nedre Nes i Strømm, Vestfold der de 4 første barna er født, før de flyttet til Søndre Heggum i Røyken.

Sivert tok over de 16 lispund salt i Nedre Nes som svigerfaren Knud Guttormsen tidligere hadde eid. Han kjøpte også de resterende 8 lispund salt i gården som greven eide slik at han eide hele Nedre Nes. I
1728 solgte han gården til Hans Pettersen Hyggen/Heggum i Røyken for 600 dlr. Han fikk 400 dlr. i klingende mynt og 200 dlr. for Hans Pettersens avståelsesrett som han hadde til sin eiende part i Heggen gård.

Sivert Hansen Heggum overtok partene på tilsammen 10 lispund salt i Søndre Heggum som Ole Olsen og hans far Hans Sivertsen Heggum kjøpte i 1707. (Se nedenfor).

Ole Olsens enke Aase Evensdatter Eriksrud/Heggum arvet Oles eiende part på 5 lispund salt og etter hennes død arvet Aases andre ektemann Hans Pettersen Hyggen denne part. Hans Pettersen solgte så disse 5 lispund salt i Søndre Heggum til Sivert. Datert Nedre Nes i Stømm den 20 Feb. 1730. (Panteboken).

Sivert overtok også de 5 lispund salt som faren hadde kjøpt i 1707. Han eide dette før faren døde så han har enten kjøpt dette godset eller arvet faren mens han enda levde. (faren levebrødsmann ?).

Sivert Hansen Heggum kjøpte også parten på 18 lispund tunge som Hospitalet i Oslo eide på auksjon i Christiania den 28 Mai 1736 for 350 Rdl. Sivert Hansen eide nå 18 lispund tunge og 10 lispund salt i Søndre Heggum som var hele Søndre Heggum foruten kirkeparten. Datert Christiania 3 Jan. 1737. Tinglyst på Grini tingstue den
5 Mars 1737. (Panteboken).

Den 27 Feb. 1737 solgte han halvparten av det han eide 9 lispund tunge og 5 lisppund salt samt bruk og besittelseretten til 2 1/2 lispund salt av Røykens kirkes part på 5 lispund salt til korporal Jens Rasmussen Søndergaard for 400 Rdl. Dette kjøpet inneholdt bl. a. halvparten av plassen Schraben. Datert Søndre Heggum 27 Feb. 1737. (Panteboken).

Sivert og Jens utstedte en leiekontrakt til Peder Engebretsen Blæstad på et engestykke kalt Schraben under Søndre Heggum. Peder som var snekker fikk rett til å bruke, bygge hus og bebo plassen. Han skulle betale 5 riksdaler de første tre årene og senere 7 riksdaler. Datert Søndre Heggum 6 Apr. 1737. (Panteboken).

Sivert solgte halvparten av det han nå eide 4 1/2 lispund tunge og 2 1/2 lispund salt med bygsel til dragon Peder Paulsen for 270 Rdl. Dette godset tilsvarte 1/4 av hele Søndre Heggums landskyld. Peder fikk også bruksrettigheten til 1 1/4 lispund av Røyken kirkes eiende part på 5 lispund salt uten bygsel i Søndre Heggum. Peder fikk også i dette kjøp bruk, beboelse og rådighet over alle husbygninger på plassen Engeland, men ikke til husene på selve gården. Disse skulle Sivert fortsatt ha rådighet over. Skog og mark skulle dog deles to i like parter. Videre inngikk i kjøpet 1/4 av plassen Schraben på Søndre Heggum. Videre i avtalen var også at om Sivert eller hans arvinger i framtiden ville selge deres nå eiende 1/4 av gården Søndre Heggum skulle de først tilby Peder Paulsen eller hans arvinger å kjøpe denne parten. Datert Heggum 24 Apr. 1749. (Panteboken).

Sivert solgte den resterende fjerdedelen han nå eide i Søndre Heggum, 4 1/2 lispund tunge og 2 1/2 lispund salt med bygsel til Even Amundsen Rud for 350 Rdl. Even fikk også bruksrettigheten til 1 1/4 lispund av Røyken kirkes eiende part på 5 lispund salt uten bygsel i Søndre Heggum. Videre inngikk i kjøpet 1/4 av plassen Schraben på Søndre Heggum samt bruk, beboelse og rådighet over alle husbygninger på gården. Datert Søndre Heggum 29 Okt. 1756. (Panteboken). Sivert opprettet samtidig en levebrødskontrakt. Datert Søndre Heggum den
11 Okt. 1756. (Panteboken).

Levebrødskontrakten ble dog oppløst og Sivert fikk utbetalt 40 Rdl. for dette. Datert Hyggenstranden den
28 Mai 1758. (Panteboken).

Sivert flyttet til Hyggenstranden der kontraktsoppløsningen ble undertegnet samt der hans hustru døde i 1763.

Sivert ble gravlagt den 2 Okt. 1768 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) S. L. Eier: Strømms Historie, Bind II, side 138.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1768, side 180.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 1 (1715-1732), Kronologisk liste 1720, side 42.