slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Sogneprest Hans Olsen (1596 - 1678)

Hans Olsen ble født 4 Des. 1596 på gården For i Fron. Han døde 7 Nov. 1678 i Røyken. Han var sønn av lensmann Oluf Ellevsen og Siri Jonsdatter. Hans giftet seg første gang den 2 Mai 1634 med Anna Madsdatter. De hadde barna:

1. Mads Hansen, d. ca. 1710, nevnt på tinget i Røyken den
5 Des. 1667.
2. N.N. Hansdatter, d. før 1679,

Skifte etter sønnen Mads Hansen som også var prest, ble holdt den
1 Mars 1710 i Christiania. (Fra panteboken).

Hans giftet seg andre gang 1653 med enken Aarsille Hansdatter Kjekstad.

I 1648 har Even Kjekstad fordringer til Ole Amundsen på Follestad, året etter navngis fordringshaveren som Even Guldbrandsen. På tinget i Røyken den 11 Jan. 1664 fremgår det at sognepresten her Hansz Olluffszøns formand sl: affgangne Ewen Kiegstad fikk Ole Amundsens restgjeld. (Egen kommentar: Ole Amundsen var sønn av
Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear).

Herr Hans er identisk med Hans Olufssøn Gudbrandsdøling fra Fron, som var prest i Røyken 1634 - 1678. Gjennom etterfølgerens likpreken over herr Hans i 1679 får vi vite at han i 1653 giftet seg for andre gang, da med Aarsille Hansdatter salig Even Kjekstads enke.

Hans giftet seg tredje gang 1669 med Aase Pedersdatter Knive.

Tb. Modum og Sigdal I 38, 8 Sep. 1673, fol. 50: Jon Hundstad (i Sigdal) lot lese et odelsløsningsbrev utgitt av Hr. Hans Olsen sogneprest til Røyken [sogneprest 1634-78], Sten Erlandsen på Nordre Daler, Rasmus Villumsen på Knive og Svend Lauritzen boenes ved Langebroe til Jon Hundstad, på 1/2 skpd. korns rente i Hundstad, som de selger til Jon Hundstad, hans hustru Marthe Christoffersdatter, deres barn og arvinger. Dat. Hundstad, 29. juni 1672.

Han lot samtidig lese et avkallsbrev utstedt av Anne Ambrosiusdatter sal. Arne Olsens efterleverske (Linnes i Lier), hennes fullkomne kvittering og avkall for hvis gods hennes sal. manns Arne Linnes' søster Dorthe Hundstad hadde etterlatt seg i løst og fastegods, hvorfor de fullkommen kvitterer Jon Eilivsen og hans hustru i alle måter. Dat. 5. mai 1671.

Mer info kommer.......1)

1) NRA Localia, pakke 18: Likpreken over H: Hans Olsen.