slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Aarsille Hansdatter ( - ca. 1668)

Aarsille Hansdatter døde ca. 1668 i Røyken, Buskerud. Hun var første gang gift med Even Guldbrandsen Kjekstad. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Ole Evensen, f. ca. 1647, g.m.1. Risse Jonsdatter (Tordenstjerne), g.m.2. Kari Larsdatter.
2. Aarsille/Aasle Evensdatter, gravl. 4 Apr. 1698, g.m. Ouden Jonsen Tordenstjerne till Gullaug i Lier.

NB!
Mari Kjekstad er feilaktig kalt for Evens datter i Genealogen Nr. 1/2009, side 28. Hun het Mari Trondsdatter og var trolig datter av Trond Kjekstad. Et bevis for dette er å finne i bl. a. Odelsskatten 1647/1648 der det helt klart står Marj Troensdaatter Kiegstad.

Aarsille giftet seg andre gang med sognepresten i Røyken, H: Hans Olsen.

I 1648 har Even Kjekstad fordringer til Ole Amundsen på Follestad, året etter navngis fordringshaveren som Even Guldbrandsen. På tinget i Røyken den 11 Jan. 1664 fremgår det at sognepresten her Hansz Olluffszøns formand sl: affgangne Ewen Kiegstad fikk Ole Amundsens restgjeld. (Egen kommentar: Ole Amundsen var sønn av Amund Bjørulfsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear).

1) Genealogen Nr. 1/2009, side 28.
NRA Localia, pakke 18: Likpreken over H: Hans Olsen.