slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Even Guldbrandsen Kjekstad (ca. 1600 - ca. 1652)

Even Guldbrandsen ble født omkring 1600 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1652 på gården Kjekstad i Røyken. Han var sønn av Guldbrand Andersen Askestad og Unn Pedersdatter Åros. Even var gift med Aarsille Hansdatter. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Ole Evensen, f. ca. 1647, g.m.1. Risse Jonsdatter (Tordenstjerne), g.m.2. Kari Larsdatter.
2. Aarsille/Aasle Evensdatter, gravl. 4 Apr. 1698, g.m. Ouden Jonsen Tordenstjerne till Gullaug i Lier.

NB!
Mari Kjekstad er feilaktig kalt for Evens datter i Genealogen Nr. 1/2009, side 28. Hun het Mari Trondsdatter og var trolig datter av Trond Kjekstad. Et bevis for dette er å finne i bl. a. Odelsskatten 1647/1648 der det helt klart står Marj Troensdaatter Kiegstad.

Even nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1627.

I en skatteliste fra 1629 (Landskatt 14 dager etter Martini 1629) kalles han Even Åsgård, mens da han året etter skatter av de samme seks eiendomspartene navngis han som Effuind Guldbrandses (Landskatt 14 dager etter Martini 1630). Når de samme seks eiendomspartene tidligere var eid av Guldbrand Kjekstad, er det opplagt at Even må være dennes sønn. (Genealogen Nr. 1/2009, side 28.).

I Koppskatten 1645 nevnes Even Kjekstad, hans kvinne, tre piger og en dreng.

Ved skattematrikkelen 1647 eier Even Guldbrandsen Kjekstad 2 skippund 14 lispund salt og Joen Bjørulsen Oppegaard på Follaug eier 6 lispund salt. Even Kjekstad raader bøxsellen.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Even som bruker av Kjekstad sag og betalte 6 riksdaler.

I 1648 har Even Kjekstad fordringer til Ole Amundsen på Follestad, året etter navngis fordringshaveren som Even Guldbrandsen. På tinget i Røyken den 11 Jan. 1664 fremgår det at sognepresten her Hansz Olluffszøns formand sl: affgangne Ewen Kiegstad fikk Ole Amundsens restgjeld. (Egen kommentar: Ole Amundsen var sønn av Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear).

Herr Hans er identisk med Hans Olufssøn Gudbrandsdøling fra Fron, som var prest i Røyken 1634 - 1679. Gjennom etterfølgerens likpreken over herr Hans i 1679 får vi vite at han i 1653 giftet seg for andre gang, da med Aarsille Hansdatter salig Even Kjekstads enke.

Det var skifte/utlodding etter Even den 21 Okt. 1664. Datteren Aarsille fikk da bl. a. utlagt gården Haukelia i Røyken og Sandåker i Lier.


Mer info kommer.......1)

1) Genealogen Nr. 1/2009, side 28.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 5 (Fa 0005), 1664-1664, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.