slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ole Evensen Kjekstad (ca. 1647 - etter 1685)

Ole Evensen ble født ca. 1647 på gården Kjekstad, Røyken, Buskerud. Han døde etter 1685, trolig på gården Kjekstad. Han var sønn av Even Guldbrandsen Kjekstad og Aarsille Hansdatter. Ole var første gang gift med Risse Jonsdatter (Tordensterne) (d. ca. 1671, skifte 27 og 28 juni 1671). De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Aarsille Olsdatter, n. 31 Aug. 1676.


Ole giftet seg andre gang med Kari Larsdatter.

I Manntallet 1666 nevnes Kjekstad som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Oluff 19 år. Husmannen Peer Arfvesen 35 år bor også på gården.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 pantsetter Ole 1 1/2 skippund 3 lispund salt med full bygsel over Kjekstad for 210 riksdaler til Amund Eriksen Gilhus. Datert Gilhus 15 Sep. 1675.


Ole var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Ole var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.


På tinget i Skedsmo den 27 Juni 1684 pantsetter Ole Nilsen Vilse gården Ullereng til Hans Bjørnsen Sørum i Gjerdrum for et lån på 100 riksdaler. Datert 6 Okt. 1683. Samtidig oppleses Hans [Olsen] Skryset og (søskenbarnet) Ole [Evensen] Kjekstad sitt odelsløsningsbrev til førnevnte Hans Bjørnsen Sørum på samme gård. Datert Kjekstad den 9 Mars 1684. Jens Jensen Asak protesterte mot dette fordi han også hadde kjøpt odelsløsningsrettern til gården Ullereng av Ole [Smedsen] Langsetter og (broren) Reier [Smedsen] Ekeberg i Trøgstad.

Ole Evensen Kjekstad selger sitt odelsgods 3 fjerdinger salt samt odelsretten til disse tre fjerdinger i gården Kjekstad til Amund Gilhus. Datert Gilhus den 3 Mars 1685. Avskrift av orginaldokument 3 Mars 1685. Her finnes også Oles segl:
Det er usikkert hvor lenge han var på Kjekstad, men han nevnes siste gang i tingbøkene den 2 Des. 1699 da Aslak Kjekstad ber om almuens vitne på at Kjekstad har hatt sag. Ole nevnes da som Aslaks formand.


Mer info kommer.......1)

1) Genealogen Nr. 1/2009, side 28.
Samlinger til kildeutgivelse, Diplomavskriftsamlingen, RA/EA-4053/H/Ha, s. 2029.