slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Kari Olsdatter Biten/Karlsrud (1716 - 1778)

Kari Olsdatter ble født 1716 i Røyken, Buskerud. Hun døde i 1778 hos sønnen Peder Pedersen på gården Karlsrud, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Ole Nilsen Biten og Ingri Andersdatter. Hun fikk et uekte barn med grenadier Jørgen [Jørgensen] Grini:

1. Malene Jørgensdatter, dpt. 8 Nov. 1739,

Kari giftet seg den 30 Juli 1743 i Røyken kirke med enkemannen Peder Olsen Stenberg. De hadde barna:

1. Ole Pedersen, dpt. 1 Mars 1744, g.m. 31 Okt. 1769, Ingeborg Hansdatter Grønland.
2. Jacob Pedersen, dpt. 29 Sep. 1748, gravl. 6 Nov. 1808, Heggum, g.m.1. 7 Mai 1768, Birthe Pedersdatter, g.m.2. 2 Nov. 1775, Live Olsdatter Hotvedt.
3. Peder Pedersen, dpt. 5 Nov. 1752, d. 8 Mai 1814, g.m. 30 Des. 1775, Kari Hansdatter Lahell. Bosatt på Karlsrud i 1801.

Sønnen Ole ble født på Kovestadeie (Stenberg) i Lier mens sønnene Jacob og Peder ble født på plassen Biten under Røyken prestegård.


Kari ble døpt den 19 Jan. 1716 i Røyken kirke.

Skiftet etter ektemannen Peder Olsen ble holdt den 14 Nov. 1769 på plassen Biten under Røyken prestegård. I skiftet heter hans første hustru her feilaktig Kari Johannesdatter og alderen stemmer ikke helt på barna Lars og Anders.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1776 tinglyste sognepresten Christian Holst sin bygselseddel på 15 lispund salt i ødegården Carlsrud til Peder Pedersen Biten som Even Jacobsen hadde avstått på grunn av fattigdom. Peder fikk bygslet gården f.o.m. 1776 på villkår at hans gamle mor Kari Olsdatter skulle få bo på gården Karlsrud og at Peder forsørget henne m.m.. Datert Røyken prestegård den 10 Des. 1775.

På sommertinget i Røyken den 1 Juli 1785 blir det tinglyst et skjøte utstedt av enken Kari Olsdatter Biten på noen hus stående på plassen Biten under Røyken prestegård til sogneprest her. Christian Holst for 70 riksdaler. Her nevnes også skifte etter Peder Olsen og hans barn i første og andre ekteskap. Datert 20 Feb. 1776.

Kari flyttet til sønnen Peder Pedersen på gården Karlsrud i 1776. Se sakene ovenfor.

Kari ble gravlagt den 11 Mars 1778 i Røyken kirke. 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 20.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 234.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 192.