slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Nils Evensen Holm (ca. 1695 - 1763)

Nils Evensen ble født ca. 1695. Han døde 1763 på gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av kapteinløytnant Even Friderichsen Holm og Maren Jonsdatter. Nils giftet seg den 30 Apr. 1720 i Strømm kirke i Vestfold med Live Hansdatter. De hadde barna:

1. Hans Nilsen, dpt. 23 Mai 1722,
2. Ingeborg Nilsdatter, dpt. 9 Juli 1724, g.m.1. 18 Juni 1745, enkemannen Amund Helm Svelvik, g.m.2. 5 Okt. 1759, Nils Mogensen Syvertz fra kobbervikstangen.
3. Maren Nilsdatter, dpt. 26 Mai 1726,
4. Aarsle/Ursula Nilsdatter, dpt. 15 Juni 1727, gravl. 8 Aug. 1761.
5. Hans Nilsen, dpt. 14 Jan. 1731, gravl. 23 Feb. 1734.
6. Tor Friderich Nilsen, dpt. 15 Mars 1733,

De fire første barna er født i Strømm, Vestfold og de to siste i Røyken, Buskerud.


På tinget i Røyken 5 Mars 1746 tinglyser Ingeborg Hansdatter salige Erik Jansens etterleverske en kontrakt med sin svigersønn Nils Evensen Holm og hans hustru, min kjære datter Live Hansdatter. Her får vi vite at Ingeborg på grunn av sin svaghet allerede den 5 juni 1739 hadde flyttet til dem. Nå ville hun bo der hennes levetid og opprettet derfor en kontrakt, med samtykke av hennes øvrige barn, der Nils Evensen Holm skulle få det hun eide som var 2 1/2 lispund tunge med bygsel i gården Berger i Strømm samt en del løsøre mot at de skaffer henne logemente, klær, føde, lys og varme og fornøden oppvartning. Kontrakten ble undertegnet av Nils Evensen Holm, Ingeborg Hansdatter og hennes lagverge lensmann Andreas Brøholt, Ingeborgs 2 døttre: Anne Eriksdatter salige Ellev Iversens etterleverske og hennes lagverge Hans Pettersen Hyggen og Helene Eriksdatter samt Ole Jensen Sand. Datert Hyggenstrand den 30 Aug. 1745.


På tinget i Røyken den 28 Juni 1759 tinglystes Friderich Otto von Rappes salg på auksjon av den østre parten 1 1/2 skippund tunge med bygsel av gården Mellom Hyggen til Nils Evensen Holm som hadde det høyeste budet på 818 riksdaler. Her nevnes også at Rappe hadde solgt den vestre parten av gården Mellom Hyggen ved kjøpekontrakt til Jacob Christophersen og Jørgen Syversen fra Kobbervigstangen den 2 Aug. 1758. Samtig ble gården delt i den østre og vestre part. Datert Stoppen 4 Mai 1759.

I 1759 fikk Nils Evensen bevillning på å drive kro og vertshus på gården Mellom Hyggen (Hyggenstranden) i Røyken mot å betale en årlig avgift på 24 skilling. NB! Her står det at gården Hyggenstranden ligger i Lier, men det er feil, gården ligger i Røyken.

Nils ble gravlagt den 9 Feb. 1763 i Røyken kirke.


Mer info kommer.......... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 376-377.
SAKO, Hurum kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1715-1732, s. 42.