slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsNils Jacobsen Heggum/Askestad/Sørsdal (ca. 1730 - 1798)

Nils Jacobsen ble født ca. 1730 på gården Nordre Heggum, Røyken, Buskerud. Han døde 1798 på gården Nedre Nordre Sørsdal, Lier, Buskerud. Han var sønn av Jacob Nilsen Heggum og Sophie Michelsdatter Auke. Nils giftet seg første gang den 27 Juni 1756 i Røyken kirke med enken Mari Thoresdatter Askestad.

NB! Dåpen til Nils er trolig ikke skrevet i kirkebøkene, men Jacob Heggums hustru ble introdusert den 7 Mai 1730. Dette er trolig etter sønnen Nils sin dåp.

Nils og Mari bodde på gården Askestad i Røyken før de flyttet til Nedre Nordre Sørsdal i Lier.

Ved hovedmanntallet 1765 var Nils Jacobsen og hans hustru Mari Thoresdatter oppsitter på Askestad. Det bor totalt 7 personer over 12 år på Askestad.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Nils på Askestad og betaler skatt.

Nils giftet seg andre gang den 8 Okt. 1794 i Lier med enken Helle Cathrine Andersdatter.

Nils ble gravlagt den 20 Juli 1798 i Tranby kirke i Lier.

Skifte etter Nils Jacobsen 16 Juli 1798. NB! Før begravelsen.

Fra Lierboka: Nedre Nordre Sørsdal

Bruk II.

.......Kaptein Paul Jørgen Beichmann utstedte i 1790 skjøte for 1000 dlr. til Nils Jakobsen, Røyken, f. ca. 1728, d. 1798, g.m. enka Marie Torsdtr. (tidligere gift med Lars Jonsen Askestad); g.m. II enka Helle Katrine Andersdtr. (søster til Andreas Hennum), f. ca. 1738. Helle Katrine hadde i sitt første ekteskap barna Ellef, Andrine, Tollef og Ole. Deres far het Willum. Skjøtet på bruket omfattet også plassen Bekkenstein, jordstykket Finjordet (ervervet av selgeren ved makeskifte med Hans Andersen Sørsdal i 1780) og den søndre del av skogen.

Nils tok i 1791 pantelån på 200 dlr.

I 1795 solgte han halvparten av eiendommen til fostersønnen Lars Jonsen. Dette salget skjedde imidlertid uten samtykke fra hans kone. Helle Katrine nedla protest da skjøtet ble tinglyst, uten at det førte til noe. Også senere prøvde hun å omstøte handelen. I 1798 ble kjøperen, Lars Jonsen, stevnet for forlikskommisjonen, og her uttalte han at han trodde Nils Sørsdal var myndig til å selge sin eiendom til hvem han ville. Men da det viste seg at den omstridte del av gården var blitt solgt for billig, ble saken utsatt i noen uker. Den kom opp igjen uten at det resulterte i noe forlik.

Noen måneder senere døde imidlertid Nils Jakobsen, og året etter var det skifte etter ham. Enka fikk beholde den fjerdedel av gården som tilhørte boet, mot at hun lovte ikke å forsøke å omstøte den handelen Nils før sin død hadde avsluttet med fostersønnen. Det ble nå avtalt hvordan husene skulle deles. Helle Katrine beholdt framhusene, mens Lars fikk drengestua og bryggerhuset. Den førstnevnte skulle dog ha noen rettigheter også i bryggerhuset.

Bruttoformuen ved skiftet etter Nils var 906 dlr., mens nettoformuen ble regnet ut til 556 dlr. Taksten var først blitt satt til 450 dlr., men da arvingene hadde villet selge bruket ved auksjon for å få høyere pris, ble man enige om 500 dlr. som passende for ¼ av gården. Blant løsøret kan nevnes 14 sølvknapper i en damaskes vest, 8 sølvknapper i et par bukser og 7 spiseskjeer av sølv. Skjeene hadde disse inskripsjonene: Willum Halvorsen - Ulvie Erichsdtr. 1727, Søfren Michelsen - Annichen Anker, Rigert Gram og T.E.S. 1726.

Bruk IIa, bnr. 2.

Enka Helle Katrine Andersdtr. solgte i 1799 for 527 dlr. og livøre til dragon Syver Eriksen Østre Redd. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1729, side 44.
Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 287.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 588-589.
Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1777-1794, s. 187-188.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0007a: Skifteprotokoll, 1789-1799, s. 608b-609a.