slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Svend Nilsen Follestad (ca. 1668 - 1744)

Svend Nilsen ble født ca. 1668 muligens på gården Hals, Eiker, Buskerud. Han døde 1744 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han var meget trolig sønn av Nils Svendsen Hals og en ukjent mor. Han giftet seg den 5 Juni 1695 i Eiker med Jøran Reinholtsdatter Gevalt. De hadde iallefall barna:

1. Aase Svendsdatter, dpt. 23 Feb. 1696, gravl. 27 Apr. 1766, g.m.1. 10 Nov. 1720, Nils Johannesen Follestad, g.m.2. 14 Apr. 1732, Peder Arnesen Frøtvedt.
2. Johannes Svendsen, dpt. 6 Feb. 1698,
3.
Johanne Svendsdatter, dpt. 29 Mai 1699, gravl. 20 Des. 1776, g.m. 1 Aug. 1734, Ole Jonasen Beston.
4.
Engel Svendsdatter, dpt. 23 Okt. 1701, gravl. 3 Nov. 1776, g.m. 23 Jan. 1729, Halle Johannesen Follestad.
5. Jacob Svendsen, dpt. 9 Des. 1703, gravl. 12 Mars 1730.
6. Nils Svendsen, dpt. 2 Okt. 1707,
7.
Kari Svendsdatter, dpt. 30 Aug. 1711, gravl. 12 Okt. 1783, g.m.1. 7 Okt. 1737, Engebret Olsen Grøsland, g.m.2. 1 Jan. 1743, Adam Michelsen Auke.

Trolig er alle barna født på gården Grøsland i Eiker.


På tinget i Røyken den 12 Des. 1713 tinglyser Svend Nilsen sin bygselseddel på halve gården Follestad av Frue Kirsten Røyer. Datert Trondstad den 5 Juli 1713.

På tinget i Røyken den 28 Mai 1714 var lensmannen Aslak Kjekstad og landherren kommandør Huitfeldts fullmektig Hans Jonsen Hoff tilstede på rettens vegne, for å forrette et lovlig jordeskifte på bemelte gårds underliggende åker og eng mellom Svend Nilsen Follestad og Johannes Hallesen Follestad. De ble forlikte om at et jorde kalt lille jordet skulle deles og inngjerdes halvparten hver. Svend skulle ha den nordre parten og Johannes den søndre parten.

På tinget i Røyken den 14 Sep. 1719 stevner Svend Nilsen Follestad sin nabo Johannes Hallesen Follestad for å ha hugget 17 favner bjørkeved i Svends hestehage. Johannes bekreftet dette. Vitner i saken var bl. a. Gunnild Hallesdatter i Dalen under Follestad, gift med Jacob i Dalen, husmann under Follestad. Hun forteller at hestehagen har vært i hennes avdøde salige broder Christen Hallesens bruk så lenge som han levde på denne halve gård Follestad. Hun forteller også at det var fire bråter på den søndre side av hestehagen som contraparten og hans salige broder hadde ryddiggjort. Hun fikk også spørsmål om hun ikke visste at det nye lende som Johannes nå brukte til eng og mark ikke var Johannes Hallesens hestehage ? Det visste hun ikke, men hun vel erindrer at hennes salige fader hadde ryddet en bråte der sør som han sådde neper i, hvilket og "Elj i Dahlen i Hurum" kan vitne om.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1722 tinglyser Svend Follestad sin bygselseddel på gården Follestad. Datert 24 Okt. 1720.

Svend var oppsitter på Follestad ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 sier Johannes Hallesen og Svend Nilsen at deres gård på dragonkvarteret Follestad den 4 Juni ble nedbrent og at de ikke klarte å redde noe av deres løsøre og derfor søkte lagrettes og almues bekreftelse på dette. De bekrefter at gården er avbrent med deres løsøre og at de knapt har klær til å dekke deres legeme med og at de vil hjelpe dem med underholdning.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyses en kontrakt mellom Svend Nilsen og hans svoger (svigersønn) Engebret Olsen om at Engebret skulle få overta Svends bygselseddel på gården Follestad mot å forsyne Svend og hans hustru med "nødtørftig" underholdning til deres død, betale deres gjeld og ved deres død gi dem en hederlig begravelse. Datert 5 Des. 1738.

Svend ble gravlagt den 6 Des. 1744 i Røyken kirke.

Skiftet etter Svend ble holdt den 29 Jan. 1745 på gården Follestad.

NB! Det er usikkert om Svend var sønn av Nils Svendsen Hals, men det er ting som tyder på det. Det var mange faddere fra Hals ved Svends barnedåper. Dessuten så nevnes det at Svend møtte på vegne av sin far Nils Svendsen Hals ved skifte etter den trolige farmoren Kirsten Jacobsdatter Grøsland den 4 Apr. 1693. Kirsten eide gården Grøsland der Svend noen år senere fødte sine barn !!!

Mer info kommer.........
1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 322-323.
Eiker kirkebøker, SAKO/A-4/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1 /1, 1683-1704.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0004: Skifteprotokoll, 1745-1761, s. 11b-12a.