slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anders Hansen Huseby ( - etter 1749)

Anders Hansen var sønn av Hans Asgautsen Huseby og Mari Hansdatter. Anders var gift med Annichen Thomasdatter Åsgård. De hadde iallefall barna:

1. Christopher Andersen, f. 1702, gravl. 9 Aug. 1705.
2. Kari Andersdatter, dpt. 24 Aug. 1704, g.m. 4 Des. 1735, Haagen Andersen.
3. Anne Andersdatter, dpt. 19 Sep. 1706, gravl. 12 Jan. 1772, g.m.
13 Juni 1728, Jon Iversen Grette.
4. Christopher Andersen, dpt. 16 Sep. 1708, g.m. Johanne Larsdattter.
5. Mari Andersdatter, dpt. 1 Jan. 1711,
6. Hans Andersen, dpt. 22 Nov. 1711, gravl. 31 Jan. 1712.
7. Anne Margrethe Andersdatter, dpt. 29 Jan. 1713, gravl. 23 Mars 1755, g.m. 6 Jan. 1735, Ole Johannesen Follestad.
8. Martha Andersdatter, dpt. 23 Des. 1714, gravl. 1 Apr. 1716.
9. Annichen Andersdatter, dpt. 23 Des. 1714, gravl. 27 Des. 1714.
10. Annichen Andersdatter, dpt. 3 Mai 1716, gravl. 3 Sep. 1773, g.m. 9 Juli 1741, Hans Hansen.

På tinget i Røyken den
30 Juni 1701 tinglyste Anders Hansen Huseby sitt skjøte på gården Søndre Huseby fra Niels Madsen Norup. Datert 2 Apr. 1701.

På tinget i Røyken den
3 Mars 1716 tinglyste Anders Hansen Huseby, Hans Guldbrandsens avkald på hans bestemoders tilfaldende arvemidler. Datert Strømsø 31 Okt. 1715.

Anders tinglyste samtidig sitt skjøte på 4 lispund salt med bygsel på gården Nordre Huseby fra Hans Guldbrandsen. Datert Strømsø 11 Jan. 1716.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1717 oppbød Anders Huseby sin myndling Christen Reiersens (søsterens sønn på Hoff) bestefader og bestemoders arvemidler som består av løsøre og noe festegods og spurte om noen ville ta imot dette og betale den årlige rente etter lov og forordning. Lagrettemennene og den tilstedeværende almue svarte enstemmig at de hverken ville eller kunne befatte seg med dette i disse besværlige krigs Coniuncturer.....

På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyser soldat Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud, datert 4 Nov. 1721.

På det samme tinget tinglyser Nils en kontrakt med Hans Asgautsen Husebys eldste sønn Anders som skal betale den årlig overskytende rest av 6 rdl. til Thomas Aasgaard. Anders skal også få nyte og besitte Nils sin eiende part i Nordre Huseby mot en årlig avgift og om Nils Pedersen med tiden skulle bli fradreven Gislerud da skal han ta i bruk sin eiende part i Huseby om loven det tillater. (Nils var gift med Anders sin stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyste Anders Hansen Huseby sitt skjøte på 6 lispund salt uten bygsel i gården Huseby [Nordre] fra frue Magdalena Berg. Datert Hof.... 17 Apr. 1722.

Anders var oppsitter på Huseby ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser Nils Pedersen Gislerud sitt skjøte på 15 lispund salt med bygsel over hele gården Gislerud for 270 rd. av enken Karen Larsdatter, Bernt [Thomassen] Selvig, Anders [Hansen] Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 9 Okt. 1731. (Nils var gift med Anders Hansen Husebys stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser sønnen Christopher Andersen Huseby sitt skjøte på 1 skippund 1 remål salt i gården Åsgård samt åsete retten over hele gården for 435 rd. Courant av Karen Larsdatter, Bernt Thomassen Selvig, Anders Hansen Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 28 Nov. 1731.

På tinget i Røyken den
14 Des. 1731 tinglyser sønnen Christopher Andersen Huseby en til hans morbroder Bernt Thommassen Selvig utgiven obligasjon og panteforskrivelse på 380 rd. mot pant i Christophers eiende gård Åsgård. Datert 30 Nov. 1731.

Anders selger gården Søndre Huseby 1 skippund 6 lispund til sin svigersønn Jon Iversen Åsgård. Datert 12 Feb. 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 333).

Anders selger 15 lispund salt i Nordre Huseby til svigersønnen (bruker nr. 7) Jon Iversen. Datert Huseby
10 Nov. 1749.
(SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 520).

På grunn av kona Annichens alderdom, svaghet og skrøpelighet kan hun ikke lenger forestå sine egne midler og med samtykke av sin mann skal hun flytte til svigersønnen Hans Hansen bosatt på Engen(e) på Bragernes. Datert Bragernes den
12 Des. 1749. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 519).

Mer info kommer............ 1)

1)