slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Annichen Thomasdatter (ca. 1680 - etter 1749)

Anniken Thomasdatter ble født ca. 1680 på gården Åsgård, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Thomas Adamsen Aasgaard og Karen Larsdatter Braaset. Anniken var gift med Anders Hansen Huseby. De hadde iallefall barna:

1. Christopher Andersen, f. 1702, gravl. 9 Aug. 1705.
2. Kari Andersdatter, dpt. 24 Aug. 1704, g.m. 4 Des. 1735, Haagen Andersen.
3. Anne Andersdatter, dpt. 19 Sep. 1706, gravl. 12 Jan. 1772, g.m.
13 Juni 1728, Jon Iversen Grette.
4. Christopher Andersen, dpt. 16 Sep. 1708, g.m. Johanne Larsdattter.
5. Mari Andersdatter, dpt. 1 Jan. 1711,
6. Hans Andersen, dpt. 22 Nov. 1711, gravl. 31 Jan. 1712.
7. Anne Margrethe Andersdatter, dpt. 29 Jan. 1713, gravl. 23 Mars 1755, g.m. 6 Jan. 1735, Ole Johannesen Follestad.
8. Martha Andersdatter, dpt. 23 Des. 1714, gravl. 1 Apr. 1716.
9. Annichen Andersdatter, dpt. 23 Des. 1714, gravl. 27 Des. 1714.
10. Annichen Andersdatter, dpt. 3 Mai 1716, gravl. 3 Sep. 1773, g.m. 9 Juli 1741, Hans Hansen.

På tinget i Røyken den
30 Juni 1701 tinglyste Anders Hansen Huseby sitt skjøte på gården Huseby [Søndre ?] fra Niels Madsen Norup. Datert 2 Apr. 1701.

På tinget i Røyken den
3 Mars 1716 tinglyste Anders Hansen Huseby, Hans Guldbrandsens avkald på hans bestemoders tilfaldende arvemidler. Datert Strømsø 31 Okt. 1715.

Anders tinglyste samtidig sitt skjøte på 4 lispund salt med bygsel på gården Huseby [Nordre] fra Hans Guldbrandsen. Datert Strømsø 11 Jan. 1716.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1717 oppbød Anders Huseby sin myndling Christen Reiersens (søsterens sønn på Hoff) bestefader og bestemoders arvemidler som består av løsøre og noe festegods og spurte om noen ville ta imot dette og betale den årlige rente etter lov og forordning. Lagrettemennene og den tilstedeværende almue svarte enstemmig at de hverken ville eller kunne befatte seg med dette i disse besværlige krigs Coniuncturer.....

På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyser soldat Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud, datert 4 Nov. 1721.

På det samme tinget tinglyser Nils en kontrakt med Hans Asgautsen Husebys eldste sønn Anders som skal betale den årlig overskytende rest av 6 rdl. til Thomas Aasgaard. Anders skal også få nyte og besitte Nils sin eiende part i Nordre Huseby mot en årlig avgift og om Nils Pedersen med tiden skulle bli fradreven Gislerud da skal han ta i bruk sin eiende part i Huseby om loven det tillater. (Nils var gift med Anders sin stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyste Anders Hansen Huseby sitt skjøte på 6 lispund salt uten bygsel i gården Huseby [Nordre] fra frue Magdalena Berg. Datert Hof.... 17 Apr. 1722.

Anders var oppsitter på Huseby ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser Nils Pedersen Gislerud sitt skjøte på 15 lispund salt med bygsel over hele gården Gislerud for 270 rd. av enken Karen Larsdatter, Bernt [Thomassen] Selvig, Anders [Hansen] Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 9 Okt. 1731. (Nils var gift med Anders Hansen Husebys stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser sønnen Christopher Andersen Huseby sitt skjøte på 1 skippund 1 remål salt i gården Aasgaard samt åsete retten over hele gården for 435 rd. Courant av Karen Larsdatter, Bernt Thomassen Selvig, Anders Hansen Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 28 Nov. 1731.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1731 tinglyser sønnen Christopher Andersen Huseby en til hans morbroder Bernt Thommassen Selvig utgiven obligasjon og panteforskrivelse på 380 rd. mot pant i Christophers eiende gård Åsgård. Datert 30 Nov. 1731.

På grunn av Annichens alderdom, svaghet og skrøpelighet kan hun ikke lenger forestå sine egne midler og med samtykke av sin mann skal hun flytte til svigersønnen Hans Hansen bosatt på Engen(e) på Bragernes. Datert Bragernes den
12 Des. 1749. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 519).

Mer info kommer............ 1)

1)