slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

Thomas Adamsen Aasgaard (ca. 1654 - 1726)

Thomas Adamsen ble født ca. 1654. Han døde i 1726 på gården Aasgaard i Røyken. Han var sønn av Adam Berent og Catrine Anne Villingstad. Thomas giftet seg omkring 1680 i Røyken kirke med Karen Larsdatter Braaset. De hadde barna:

1. Anniken Thomasdatter, f. ca. 1680, g.m. Anders Hansen Huseby.
2. Bernt Thomassen, f. ca. 1682, gravl.
28 Feb. 1747, g.m. enken Karen Abrahamsdatter Gram, Selvig i Hurum, f. ca. 1690, gravl. 11 Juli 1743. Hun var første gang gift med lensmannen Bent Svendsen Selvik. Skifte etter Bent Svendsen.
3. Wasthi Thomasdatter, f. ca. 1686, gravl.
15 Okt. 1769, g.m.1. Ole Ellefsen Bryn, g.m.2. Hans Sivertsen Grini.

Thomas døde i 1726 og ble gravlagt den 6 Jan. 1726 på Røyken kirkegård. Han oppgis da å være 71 år og 8 mnd. gammel.

I tingmøte på Røyken den 16 des. 1681 (Sak nr. 53 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681) saksøker broren Gabriel Adamsen på vegne av sin bror Thomes Adamsen Aasgaard, Lars (Laurids) Jonsen Vear for slagsmål i et bryllup på Nordre Ølstad.

Ved tingmøte på Røyken den 28 feb. 1687 (Sak nr. 14 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687) ble Gabriel Adamsen Villingstad og Lars Jonsen Vear stevnet for vold mot Lars sin mor, bror, søster samt skade på morens hus. Saken kom opp igjen ved tingmøte den 11 april 1687 (Sak nr. 21 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687). Thomas nevnes i denne saken

På tinget i Røyken den
2 Des. 1689 tinglyste Thomas et skjøte på 15 lispund salt med bygsel i Gislerud som Sivert nå påbor utstedt av Hr. Oberstøytnant Mathias Roodt.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1690 tinglyste Thomas et pantebrev på 14 lispund salt med bygsel i Aasgaard utstedt av Ole Høvik, datert Høvik den 24 Jan. 1690.

På tinget i Røyken den
29 Juni 1691 tinglyste Thomas et skjøte på 14 lispund salt med bygsel i Aasgaard utstedt av Maren Larsdatter Høvik, datert Høvik den 18 Juni 1691.

På tinget i Røyken den
2 Des. 1693 tinglyste Thomas et skjøte på 3 lispund 1/2 remål salt uten bygsel i Aasgaard utstedt av Rolf, Joen og Knud Rasmussønner, datert Huseby tingstue en 28 Juni 1693.

Av de mange suplikker(bønneskrifter) kong Fredrik 4. fikk på sin reise i Norge i 1704, var én fra bonden Thomas Adamssøn Åsgård i Røyken. Da Fredrik 4. var på Bragernes (Drammen) i juni, hadde Thomas' kone gitt kongen noen perler, som var blitt fisket i Åroselva, som rant forbi gården hans. I suplikken ba Thomas om at kongen måtte unne ham skattefrihet for gården hans for hans livstid mot at han fortsatte å fiske perler for dronningen. Som vedlegg til suplikken ligger avskrift av en dom fra 1696, der Thomas og hans kone var blitt dømt for ulovlig perlefiske. Lenke. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1726, side 76.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1731, side 182.
Tingbokprosjektet: Tingbøker Lier Røyken Hurum 1680 - 1687.