slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Broder Møller Pedersen Follestad (1767 - 1849)

Broder Pedersen ble født 1767 i Fet, Akershus. Han døde 82 år gammel den 15 Mars 1849 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av klokkeren Peder Iversen og Helene Brodersdatter Møller. Broder giftet seg den 11 Sep. 1791 i Røyken kirke med enken Sørine Christensdatter Follestad. De hadde barna:

1. Peder Brodersen, dpt. 9 Sep. 1792
, gravl. 4 Juni 1797.
2. Grethe
Maria Brodersdatter, dpt. 20 Okt. 1793, d. 16 Juli 1884, g.m.1. 9 Apr. 1818, Lars Christiansen Høvik, g.m.2. 14 Sep. 1848, Andreas Johannessen Frøtvedt.
3. Karine Brodersdatter, dpt.
25 Mai 1795, d. 8 Juni 1870, g.m.1. 6 Apr. 1819, John Torgersen Ølborg, g.m.2. 2 Mars 1836, Jens Christiansen Høvik.
4. Søren Brodersen, dpt.
31 Juli 1796, d. 19 Des 1861, g.m.1. 27 Okt. 1825, Maren Andreasdatter Lund.
5. Andreas Brodersen, dpt.
8 Juli 1798. gravl. 27 Jan. 1799.
6. Helene Brodersdatter, dpt.
22 Sep. 1799, gravl. 10 Okt. 1802.
7. Peder Brodersen, dpt. 2 Aug. 1801, d. 17 Mars 1878, g.m. 29 Juni 1832, Sibylla Andreasdatter Beston. I 1865 på Labraaten, Nesodden og i 1875 på Digerud, Nesodden.
8. Andreas Brodersen, f. 16 Apr. 1807, d. 19 Apr. 1884, g.m. 26 Mars 1839, Maren Kirstine Johnsdatter Follestad.


Broder
ble døpt den 3 Apr. 1767 i Fet kirke, Akershus.

Broder Pedersen i
1801 tellingen. Her har datteren Karine blitt til Pernille!! Hans mor Helene Brodersdatter bor også hos ham.

Gården Skoklefald på Nesodden:

Peter Brandt, kjøpmann i Kristiania, foregåendes eier Jens Thoresens svigersønn, født 1751, fikk skjøte i 1779 for 5 500 rd., innbefattet den priviligerte «Kvantum-Sag». Var antagelig velstående, ses i hvert fall å ha hatt en del til gode i flere boer, og hadde vesentlig omgang med byfolk. Etter sin første kones død solgte han gården til Ole Olsen Knabstad fra Vestby ved skjøte i 1785 for 4 798 rd. Olsen synes å ha vært en driftig mann, og oppnådde å skjære de største mengder last på sagen. Etter å være blitt fordreven fra Skoklefald, kjøpte han nordre Hallangen, og døde her i 1809. I slutningen av 1780-årene angret Brandt salget av Skoklefald, og han innledet odelssøksmål på sin datter Martine Piro Brandts vegne mot Olsen, og fikk høyesterettsdom for seg i 1790 og fikk på ny skjøte i 1791. Kjøpesummen nevnes ikke. Han bodde siden på gården til 1806. Gift med 1) Anne Kristine Thoresen, død 1784, og 2) Christine Nerdrum.

Omkring 1806 besluttet Brandt å flytte fra Nesodden. Han solgte da Skoklefald i 2 deler, nemlig 1) Helviktangen, som da ble kalt Helvik, og 2) Skoklefald, som ved skjøte 13 Nov. 1806 solgtes til et konsortium, bestående av Niels Olsen Ramton,
Broder Pedersen Follestad, og Johannes Larsen Frøtvedt, alle fra Røyken samt Christen Olsen To.

Prisen angis ikke, men kjøperne utstedte en pantobligasjon i gården stor 9 000 rd. I Niels Olsens sted inntrådte straks sønnen Ole Nielsen, og Christen Olsen solgte sin fjerdepart i 1807 til Ole Nielsen for 4 500 rd., som derved ble eier av halve gården. Konsortiet delte så gården mellom seg således at Ole Nielsen fikk hovedbølet, østre Skoklefald 7 1/2 lp. salt, Johannes Frøtvedt fikk vestre Skoklefald 3 3/4 lp. salt, og Broder Follestad fikk Nesoddtangen 3 3/4 lp. salt.

Ved makeskifte i 1811 med Christen Olsen Nesoddtangen ble det tillagt denne siste gård 1 1/2 lp. og østre Skoklefald 2 1/2 lp. salt, så skylden for denne gård ble 8 1/2 lp. salt. Hvilke strekninger som var innbefattet i dette makeskifte vites ikke. Ole Nielsen Ramton beholdt gården til sin død i 1865, 82 1/2 år gammel. Han var født i Røyken og var en driftig og dyktig gårdbruker. Han var en av de først valgte formenn ! Nesodden, og var bygdas ordfører i 1840 og 1841. Gift med Helene Pedersdatter Svestad, som døde i 1875, 82 år. 2 barn, Bernt Olsen og Carl Olsen,


Johannes Frøtvedt solgte gården vestre Skoklefald i 1809 til Svend Bakke, Illjernet, som drev den som et underbruk ved en husmann.

Broder ble gravlagt den 15 Feb. 1849 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Akershus fylke, Fet, Ministerialbok nr. I 4 (1751-1773), Fødte og døpte 1767, side 103.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 3 (1814-1856), Døde og begravede 1849, side 298-299.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Ekteviede 1792, side 193.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld
Berner: "Nesodden Herred".