slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Christen Sørensen Ski/Mortensrud (1736 - 1810)

Christen Sørensen ble født 1736 på gården Søndre Ski, Røyken i Buskerud. Han døde 1810 på gården Mortensrud, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Søren Christensen Ski og Anne Ambrosiusdatter Gjellum. Christen giftet seg den 4 Juni 1758 i Røyken kirke med Gonnor Halvorsdatter Grette. De hadde barna:

1. Anna Christensdatter, dpt. 28 Okt. 1759, Ski, gravl. 30 Des. 1759.
2. Andreas Christensen, dpt. 14 Des. 1760, Ski, gravl. 11 Jan. 1761.
3. Halvor Christensen, dpt. 26 Des. 1762, Ski, gravl. 25 Mars 1763.
4. Aaste Christensdatter, 28 Okt. 1764, Ski, gravl. 1 Jan. 1765.
5. Sørine Christensdatter, dpt. 15 Feb. 1767, Martisrud, d. 15 Feb. 1847, g.m.1. 23 Sep. 1784, Adam Michelsen Follestad, g.m.2. 11 Sep. 1791, Broder Pedersen.
6. Halvor Christensen, dpt. 28 Jan. 1770, Martisrud, d. 2 Nov. 1854, g.m.1. 3 Jan. 1792, Anne Eriksdatter, g.m.2. , Marthe Helene Johannesdatter. Bosatt på Mortensrud i
1801.
7. Anna Christensdatter, dpt. 27 Okt. 1771, Martisrud, g.m. 9 Mars 1791, Peder Haagensen Sørum i Lier.
1801.


Christen ble døpt den
10 Mai 1736 (Festo Ascensionis Xsti.) i Røyken kirke. Faddere var:

Christen Hotvedt,
Corporal Ølstad,
Halsten Grinj,
Marte Martisrud,
Mari Tollefsdatter Jellum,
Anne Christensdatter Schie.

Christen trolovet seg den 13 Apr. 1758 (K: trolovede ieg paa gaarden Martisrud). Forlovere (Cautionister) var Lænsmanden Matz Hansøn Frits og Hans Jensøn Knem fra Strømmen. De giftet seg den 4 Juni 1758 (D: Kopuleret Dom: 2da a trinit:) i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 28 Feb. 1759 tinglyste Ingebret Hansen bosatt i Strøm under Jarlberg grevskap sitt salg av sin hustru Randi Sørensdatters arveparter etter sin bestefar og hennes foreldre i gården Ski til hennes bror Christen Sørensen Ski. Datert Ski 21 Okt. 1758.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser Christen Sørensen sitt salg av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og over andre 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 660 riksdaler til lensmann Mads Hansen Fritz. Datert Ski den 7 Nov. 1766.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser Hans Christensen sitt skjøte på 3/4 deler av sin eiende gård Mortensrud som totalt skylder 1 skippund 10 lispund salt med bygsel til sin brorsønn Christen Sørensen for 500 riksdaler. Hans skulle selv beholde 1/4 av gården dvs 7 1/2 lispund salt, men når Hans og hans hustru var døde skulle Christen overta de 7 1/2 lispund salt mot å betale Hans og Marthas arvinger 200 riksdaler. Datert Mortensrud den 8 Okt. 1766.

Christen ble gravlagt den 21 Aug. 1810 i Røyken kirke

Ved folketellingen 1801 bor Christen på gården Mortensrud sammen med sin kone. Han er da bonde og gårdbeboer.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 22.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 182.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 206.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.