slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Halvor Iversen Grette/Muserud/Fossum/Åros/Drøbak/Ottarsrud ( - ca. 1773)

Halvor Iversen ble trolig født på gården Grette, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1773 i Drøbak, Akershus. Han var sønn av Iver Jonsen Grette og Anne Hansdatter Ølstad. Halvor giftet seg første gang i Røyken kirke den 29 Sep. 1724 med Sidsel Gundersdatter Askestad. De hadde barna:


1. Christopher Halvorsen, dpt. 22 Apr. 1725, gravl. 24 Juni 1725.
2. Jon Halvorsen, dpt. 23 Juni 1726, gravl. 10 Aug. 1740. Jon druknet i Åroselven.
3. Hans Halvorsen, f. ca. 1730, gravl. 19 Okt. 1749.


Halvor giftet seg andre gang i Røyken kirke den 26 Apr. 1733 med
Aaste Sørensdatter Syltingli. De hadde barna:

1. Johannes Halvorsen, dpt. 6 Des. 1733, gravl. 8 Aug. 1734.
2. Sidsel Halvorsdatter, dpt. 5 Des. 1734, gravl. 2 Jan. 1735.
3. Gonnor Halvorsdatter, dpt. 22 Jan. 1736, d. 7 Mai 1826, g.m. 4 Juni 1758, Christen Sørensen Ski (Schie).
4. Lars Halvorsen, dpt. 3 Mars 1737, bosatt i Drammen i 1773.
5. Dødfødt barn, gravl. 26 Okt. 1738.
6. Hans Halvorsen, dpt. 6 Mars 1740, bosatt i Christiania i 1773.
7. Sidsel Halvorsdatter, dpt. 3 Mai 1742, gravl. 25 Nov. 1742.
8. Anna Halvorsdatter, dpt. 1 Mars 1744, gravl. 21 Mars 1744.
9. Jon Halvorsen, dpt. 29 Sep. 1745,

Halvor giftet seg tredje gang i Røyken kirke den 30 Jan. 1752 med Anne Andersdatter Hval. De hadde barna:

1. Anna Maria Halvorsdatter, dpt. 29 Okt. 1752, gravl. 3 Nov. 1752.
2. Andreas Halvorsen, dpt. 2 Des. 1753, utkommendert matros i 1773.
3. Nils Halvorsen, f. ca. 1757,
4. Iver Halvorsen, f. ca. 1765,

De to første barna er født på Lille Åros i Røyken. De to siste nevnes i skifte etter Halvor.

Halvor bodde først på Grette før han flyttet til gården Muserud der han bodde mellom 1725 - 1731, så til Fossum der han bodde mellom 1734 - 1740. Han bodde på Lille Åros (Vestre Åros) iallefall mellom 1740 - 1755. (Halvor var fadder siste gang i 1754 og kona Anne i 1755 da bodde de på Lille Åros). Så flyttet han til Drøbak før han flyttet til gården Nordre Ottarsrud i Frogn og så til Drøbak igjen. Se også nedenfor.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglyser Gullich Gundersen sitt salg av gården Muserud som skylder 7 lispund salt med bygsel til Jørgen [Aslaksen] Kjekstad boende på Bragernes for 173 riksdaler. Her kommer det fram at Jon Hansen Åsaker solgte gården Muserud til Halvor Iversen den 10 Nov. 1725.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1731 tinglyser Gullich Gundersen sitt skjøte fra korporal Halvor Iversen på 6 1/2 lispund salt med bygsel i gården Muserud for 170 riksdaler. Datert 10 Nov. 1731.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1734 tinglystes Halvor Iversen skjøte på 7 lispund salt uten bygsel i gården Fossum. Datert 7 Juni 1734.

Det ble holdt auksjon på et kvernhus i Grodalsfossen der den ene oppsitteren på Fossum Hans Amundsen fikk tilslaget med høyeste bud. Den andre oppsitteren på Fossum korporal Halvor Iversen som hadde brukt halvdelen av kvernhuset nevnes i denne saken. Datert 31 Juli 1737.

Erland Thomasen Fossum kjøpte et kvernhus i Grodalsfossen som skylder 1 fjerding uten bygsel for 100 Rdl. av Halvor Iversen, "Corporal ved Captain Lettes Compagnie", som da bodde på gården Lille Åros. Halvor hadde kjøpt kvernhuset på Oslo hospitals auksjon i Oslo den 28 Mai 1736 der han hadde det høyeste budet og han fikk skjøte på Kvernhuset, datert Christiania den 4 Feb. 1738. Datert Lille åros 27 Apr. 1740 (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 294).

Samme året fikk Erland bygsle 10 lispund salt med bygsel i gården Fossum av soknepresten i Eiker. Erland hadde tidligere bygslet samme part den 18 Aug. 1730, men frasagt seg dette den 1 Mai 1734 og samme dato overtok Korporal Halvor Iversen bygselen. Halvor frasa seg bygselen den 14 Mars 1740 og Erland overtok bygselen igjen samme dato. Datert Eiker prestegård den 14 Mars 1740 (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 294b).

Like etter kjøpte han og kona Margrethe Hansdatter, 7 lispund salt uten bygsel i Fossum for 20 Rdl. av Halvor Iversen, "Corporal ved Captain Lettes Compagnie" som Halvor hadde kjøpt den 7 Juni 1734 av fenrik Christian Schade. Datert Lille Åros den
27 Apr. 1740. (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 295b). I den forbindelse lånte Erland 20 Rdl. av Peder Haagensen Sørsdal i Lier. Datert Sørsdal i Lier den 25 Juni 1740 (tinglyst 9 Juli 1740). (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 295).

Ved skifte etter Anniken Eriksdatter Gilhus som ble holdt den 22 Nov. 1762 nevnes det at Halvor Iversen og kona bor i Drøbak. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0005: Skifteprotokoll, 1760-1774, s. 67b).

Halvor Iversens enke (Nr. 105) nevnes i "Mandtal Over de Menesker som befindes i Ladestædet Drøback ved Juny Maanets Udgang 1773" (opptatt ifb. med etableringen av Drøbak kirke).


Skifte etter Halvor ble holdt den
19 Okt. 1773 i Drøbak.


Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1724-1726, side 116.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1733, side 184.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 582-58.
SAO, Follo sorenskriveri, H/Hb/L0007: Skifteprotokoll, 1764-1774, s. 624b-625a.