slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Jon Ingebretsen Flater (ca. 1646 - 1732)


Jon Ingebretsen ble født omkring 1646 på gården Flater, Røyken, Buskerud. Han døde
1732 på gården Flater. Han var sønn av Ingebret Flater og en ukjent mor. Jon giftet seg første gang med Torbjørg Larsdatter Liverud. De hadde iallefall barna:

1. Lars Jonsen, matros i kongens tjeneste.
2. Berthe Jonsdatter, f. ca. 1678, gravl. 9 Des. 1759, g.m. 24 Juni 1703, enkemannen Nils Clemmetsen Gjerdal.
3. Kari Jonsdatter, f. ca. 1681, gravl. 16 Jan. 1718.

4. Ingebret Jonsen, f. ca. 1687, gravl. 31 Mars 1765, g.m. 7 Juli 1720, Live Toresdatter Haug.


I tingboka for Røyken den 14 Mai 1656 stevner forrige kirkeverge Augustinus Sundby, Christen Klemmetsrud verge for Joen Ingebretsen, Even Flater på sin kvinne Dorte Ingebretsdatters vegne, Truls Hekleberg på sin kvinne Karen Ingebretsdatters vegne. Alle salige Ingebret Flaters barn, svågrer og arvinger.

Jon var lagrettemann 1688 - 1693.


På skifte etter svogeren
Steinar Larsen Liverud den 21 Sep. 1707 blir Jon verge for Steinars døttre Marthe, Berthe og Guri. Se også nedenfor.

Jon var oppsitter på gården Flater ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Flater sammen med sin hustru, en sønn og en datter.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1711 tinglyser Jon Ingebretsen Flater sitt avkald fra Hans Asgautsen Huseby på hans trolovede festemø Marthe Steenersdatter til faderens arv. Datert 11 Des. 1711.

I skiftet etter moren Torbjørg den
får vi vite at Jon Ingebretsen Flater hadde vært verge for Torbjørgs broderbarn Birthe og Guro Steinarsdatter. De fikk her utlevert sin farsarv.

På tinget i Røyken den 11 Juli 1712 tinglystes Jon Flaters bygselseddel på gården Flater fra Her. Hans Selboe som skulle være lik den han tidligere hadde fra salige Her. Peder Kielbeck. Datert Prestegården den 4 Mars 1712.

Jon giftet seg andre gang den
25 Juni 1713 med Mari Hansdatter i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Jon [Ingebretsen] Flater sin renoverede (fornyede) bygselseddel i gården Flater fra her. Hans Selboe. Datert 24 Feb. 1720.


Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1732, side 129.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1709-1713, side 111.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 1 (Fa 0001), 1655-1658, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.