slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Flater før 1801: Matrikkelnr. 61. Under utvikling

Eiere:

1. 1612 - 1615, Reier [Stenersen] Flater eier 1 skippund 1 1/2 fjerding mel ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615.

2. 1618 - , Reier Flaters arvinger. Ved Landskatten 1618 nevnes det at Reer Flaters gods er skiftet og kommet til de rette arvinger og heretter skatter med leilendingene. NB! Hvor ble det av godset hans ??

3.
1612 - 1654, Røgen presteboel eier 15 lispund salt med bygsel.

4.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Røgen presteboel 15 lispund salt med bøxsell.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1593 - 1616, Reier Stenersen Flater, d. ca. 1616. (Se også under eiere nr. 1 og 2.).

Han var muligens sønn av Stener Hotvedt.

Reier var muligens gift med Anne Hallesdatter. Se under Bårsrud.

Reier nevnes ved Bygningsskatten 1593 - 1622 her er dog et stort etterslep. Han nevnes også ved Landskatten 1612, 1614 og 1618 og ved Jordeboka 1615.

I en sak vedr. Beston den 22 Juni 1605 nevnes en lagrettemann ved navn Reer Steenersen og ved skifte etter Peder Knudsen Åros den 16 Des. 1611 nevnes lagrettemannen Reder Flatter. De har identiske segl.


2.
1618 - 1639, Anders Flater,

Anders nevnes ved Bygningsskatten 1624 - 1639/1640 og ved Landskatten 1618 - 1637.


3.
1640 - 1655, Ingebret Flater, d. ca. 1655.

Ingebret nevnes i Bygningsskatten 1640/1641 - 1642/1643 og ved Kontribusjonsskatten 1654.

I Koppskatten 1645 nevnes Embret Flater, hans kvinne og en pige.

I tingboka for Røyken den 14 Mai 1656 stevner forrige kirkeverge Augustinus Sundby, Christen [Reiersen] Klemmetsrud verge for Joen Ingebretsen, Even Flater på sin kvinne Dorte Ingebretsdatters vegne, Truls Hekleberg på sin kvinne Karen Ingebretsdatters vegne. Alle salige Ingebret Flaters barn, svigersønner og arvinger.


4.
1655 - 1682, Even Flater, f. ca. 1634, d. før 1675, g.m. Dorthe Ingebretsdatter Flater. (Se forrige bruker).

Barn: (iallefall)

1. Jacob Evensen, f. ca. 1659, gravl. 21 Sep. 1721.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Effuen Flater 2 hester, 6 kyr, 1 ungfe, 6 sauer og 1 svin.

Even var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 4 kyr, 1 ungfe og 3 sauer. Han har noe skog til gården.

I Manntallet 1664 nevnes Flater som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Effuind 30 år. Hans hustrus bror Jon Ingebretsen 15 år bor også på gården. (Han står forøvrig oppført som Evens sønn her).

I Manntallet 1666 nevnes Flater som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Evind 32 år. Hans hustrus bror Jon Ingebretsen 17 år bor også på gården.

Even var lagrettemann 1664 - 1667.

Even var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Even står fortsatt som oppsitter, men det må være enken Dorthe fordi hun var skyldig penger på tinget i Røyken den 26 Mars 1675.

5. 1673 - 1732, Jon Ingebretsen Flater, f. ca. 1646, d. 1732, g.m.1. Torbjørg Larsdatter Liverud, g.m.2. Mari Hansdatter.

Joen var lagrettemann 1688 - 1693.

Jon var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Flater sammen med sin hustru, en sønn og en datter.

På tinget i Røyken den 11 Juli 1712 tinglystes Jon Flaters bygselseddel på gården Flater fra Her. Hans Selboe som skulle være lik den han tidligere hadde fra salige Her. Peder Kielbeck. Datert Prestegården den 4 Mars 1712.

På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Jon Flater sin renoverede (fornyede) bygselseddel i gården Flater fra her. Hans Selboe. Datert 24 Feb. 1720.


Bruk 2:


1. 1720 - 1765, Ingebret Jonsen, f. ca. 1687, gravl. 31 Mars 1765, g.m. 7 Juli 1720, Live Toresdatter Haug.

På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Ingebret Jonsen Flater sin bygselseddel på 7 1/2 lispund salt i gården Flater fra her. Hans Selboe. Datert 24 Feb. 1720.

Ingebret Jonsen var oppsitter ved matrikkelen 1723.


2. 1765 - 1777, Jon Ingebretsen, dpt. 18 Apr. 1723, gravl. 20 Mars 1808, g.m. 24 Apr. 1757, Ingeborg Christensdatter Grini.


Ved hovedmanntallet 1765 var Jon Ingebretsen og hans hustru Ingeborg Christensdatter oppsittere på gården Flater. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Flater.

Jon flyttet til gården
Vear.


3. 1777 - , Lars Amundsen, dpt. 23 Des. 1731, gravl. 6 Feb. 1803, g.m. 27 Mai 1769, Mari Christophersdatter Gjellum.

Lars bodde tidligere på gården Vear.


På høsttinget i Røyken den 8 Des. 1777 tinglyser sognepresten Hr. Christian Holst sin utgivne bygselseddel til Lars Amundsen på halve gården Flater som skylder 15 lispund salt med bygsel og herlighet til Røyken prestebol. Datert 18 Nov. 1777.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Lars Amundsen leilending på gården Flater og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Lars på gården Flater sammen med sin hustru, barn og sønnedatter.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Brynild Guldbrandsen Flatereie, f. ca. 1646, gravl. 22 Nov. 1716. Han nevnes på tinget 12 Apr. 1695 da han hadde mistet alt i en ildebrand.

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 555 - 556.