slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Jon Ingebretsen Flater/Vear
(1723 - 1808)

Jon Ingebretsen ble født 1723 på gården Flater, Røyken, Buskerud. Han døde 1808 på gården Vear, R°yken, Buskerud. Han var sønn av Ingebret Jonsen Flater og Live Thoresdatter Haug. Jon giftet seg den 24 Apr. 1757 i Røyken kirke med Ingeborg Christensdatter Grini. De hadde barna:


1. Lars Jonsen, dpt. 27 Des. 1757, gravl. 2 Juni 1802.
2. Christen Jonsen, dpt. 24 Mai 1759, d. 11 Nov. 1818, g.m. 5 Mars 1789, Marthe Hansdatter Ovnerud. Skifte.
3. Ingebret Jonsen, dpt 30 Aug. 1761, d. 6 Mars 1832, g.m. 13 Juli 1790, Kari Hansdatter Ovnerud.
4. Live Jonsdatter, dpt. 20 Juli 1766, gravl. 7 Jan. 1807, g.m.1. 25 Nov. 1784, Hans Frantsen Åros, g.m.2. 17 Mars 1796, Amund Larsen Flater.
5. Hans Jonsen, dpt. 16 Juli 1769, d. 5 Mai 1859, g.m. 18 Nov. 1801, Karine Hansdatter Fritz.


NB! Ovenfor er lenken til sønnen Lars' gravleggelse fra klokkerboken der han nevnes å være fra Vear. I Ministerialboken 2 Juni 1802 nevnes han på Torføen og det sies da at han hengte seg i skogen ved Beston. !!.

Jon ble døpt den 18 Apr. 1723 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den
25 Feb. 1760 tinglyste Jon Ingebretsen Flater og Anders Jonsen Brøholtstranden sitt salg av 1 lispund 3 remål 3 1/2 skålpund hver som deres hustruer Ingeborg og Malene Christensdøttre hadde fått utlagt på skifte etter deres far Christen Syversen Grini den 2 Apr. 1734 til deres svåger Ole Christensen Grini for 41 riksdaler 1 ort 2 skilling hver. Datert Grini 4 Feb. 1760.

Anders Christophersen Vear selger det resterende han eide i Vear, 3/8 av gården med bygsel til Jon Ingebretsen Flater for 1050 riksdaler. Datert Vear 26 Okt. 1773. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 121).

I 1774 fikk Jon Engebretsen og Lars Amundsen tillatelse til å skjære 600 bord årlig på Vearsaga m.m.

Lars Amundsen Vear selger 3/8 av gården Vear med bygsel til Jon Ingebretsen Flater for 1100 riksdaler. Datert Vear 25 Nov. 1777.
(Pantebok IVa (1771 - 1779), Lier, Røyken og Hurum, folie 313).

I 1789 ble det holdt skifte etter Jon Ingebretsen Vear og hans avdøde kone Ingeborg Christensdatter mens han levde. Jon eide 19 1/2 lispund salt med bygsel i gården Vear. Dette tilsvarte 3/4 av gården No. 31 Wear. Gården og løsøre ble taksert til 1800 riksdaler og de fire sønnene Lars, Christen, Ingebret og Hans skulle få 400 riksdaler og søsteren live 200 riksdaler. Sønnene Christen og Ingebret skulle få beholde halve gården hver, 9 3/4 lispund salt med bygsel. Christen fikk beholde den østre del av gården og Ingebret den vestre delen mot at de betalte 400 riksdaler til broren Lars og 200 riksdaler til søsteren Live. Broren Hans skulle få sine 400 riksdaler når faren døde. Jon beholdt dog noen jorder og plasser i gården til seg selv som sønnene Christen og Ingebret skulle få når han døde. Samtidig ble det skrevet en kontrakt mellom Jon og sønnene Christen og Ingebret om at de skulle forsørge ham. Datert Vear den 19 Jan. 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Vear.

Jon ble gravlagt den 20 Mars 1808 i Røyken kirke.


Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1723, side 34.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Døde og begravede 1807-1808, side 175.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Ekteviede 1757, side 590-591.