slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Christen Jonsen Flater/Vear
(1759 - 1818)

Christen Jonsen ble født 1759 på gården Flater, Røyken, Buskerud. Han døde den 11 Nov. 1818 på gården Vear, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Jon Ingebretsen Flater og Ingeborg Christensdatter Grini. Christen giftet seg den 5 Mars 1789 i Røyken kirke med Marthe Hansdatter Ovnerud. De hadde barna:


1. Ingebret Christensen, dpt. 15 Nov. 1789, d. 30 Aug. 1859, g.m. 28 Sep. 1819, Gunnild Evensdatter Ølstad.
2. Ingeborg Christensdatter, dpt. 20 Nov. 1791, d. 11 Mars 1836, g.m. 26 Sep. 1811, Adam Adamsen Follestad.
3. Live Christensdatter, dpt. 1794, gravl. 1796.
4. Joen Christensen, dpt. 1796, d. før 1819.
5. Anne Carine Christensdatter, dpt. 1797, d. før 1819.
6. Hans Christensen, dpt. 26 Okt. 1800, gravl. 1809.
7. Maren Christensdatter, dpt. 26 Okt. 1800, d. 17 Des. 1869, g.m. 27 Okt. 1825, Gullich Pedersen Loe fra Jarlsbergs Verk.


Christen ble døpt den 24 Mai 1759 i Røyken kirke.I 1789 ble det holdt skifte etter Jon Ingebretsen Vear og hans avdøde kone Ingeborg Christensdatter mens han levde. Jon eide 19 1/2 lispund salt med bygsel i gården Vear. Dette tilsvarte 3/4 av gården No. 31 Wear. Gården og løsøre ble taksert til 1800 riksdaler og de fire sønnene Lars, Christen, Ingebret og Hans skulle få 400 riksdaler og søsteren live 200 riksdaler. Sønnene Christen og Ingebret skulle få beholde halve gården hver, 9 3/4 lispund salt med bygsel. Christen fikk beholde den østre del av gården og Ingebret den vestre delen mot at de betalte 400 riksdaler til broren Lars og 200 riksdaler til søsteren Live. Broren Hans skulle få sine 400 riksdaler når faren døde. Jon beholdt dog noen jorder og plasser i gården til seg selv som sønnene Christen og Ingebret skulle få når han døde. Samtidig ble det skrevet en kontrakt mellom Jon og sønnene Christen og Ingebret om at de skulle forsørge ham. Datert Vear den 19 Jan. 1789.


Ved folketellingen 1801 bor Christen på gården Vear sammen med sin hustru og barn.

Christen ble gravlagt den 20 Nov. 1818 i R°yken kirke.

Skifte etter Christen ble holdt den 7 Des. 1818.


Mer info kommer.....1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 138-139.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1832, s. 202-203.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 190.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0010a: Skifteprotokoll, 1813-1835, s. 238b-239a.